Posle pet meseci omogućena automatska overa zdravstvenih kartica i za preduzetnike

Automatska overa odnosi se na oko 420.000 osiguranika i članova njihovih porodica.

Sanja Vatić - 28. Februar, 2018.

Danas je odobreno automatsko overavanje knjižica za preostalih 420.000 osiguranika među kojima su i preduzetnici.

U oktobru je Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio kako je počela automatska overa zdravstvenih kartica, koje su prethodno zamenile zdravstvene knjižice. Međutim, ova opcija tada nije bila aktivna za sve.

U kategorije osiguranika koje su do sada bile u prilici da overe kartice bez odlaska na šalter spadali su zaposleni i članovi njihovih porodica, penzioneri, korisnici novčane naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje, deca do 18 godina, odnosno 26 (ako su na školovanju), lica starija od 65 godina života, romi, monasi i monahinje i žrtve nasilja, ali ne i oko 420.000 osiguranika koje čine preduzetnici, poljoprivrednici i članovi njihovih porodica, sveštenici, verski službenici, samostalni umetnici i inostrani penzioneri, kao i oni zaposleni kod fizičkih lica i oni koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazumu o međunarodnoj tehničkoj saradnji.

Ovim preostalim osiguranicima danas je omogućeno da overe kartice bez odlaska na šalter. Automatska overa je kao i za prethodno odobrene kategorije moguća nakon prijave na obavezno socijalno osiguranje uz uslov da se redovno izmiruju obaveze za socijalne doprinose.

Kartice se automatski overavaju na osnovu uplate doprinosa za obavezno zadravstveno osiguranje dobijene od Poreske uprave, te nema potrebe za podnošenjem zahteva za overu, dobijanjem uverenja i odlaskom na šalter.

Korisnici zdravstvenog osiguranja biće u prilici da provere da li su im kartice overene na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a izvršena overa biće dostupna na sajtu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, u sekciji ePrijava.

Zdravstvene ustanove dobijaće podatak o izvršenoj overi narednog dana nakon što je kartica overena.