Pet najvrednijih kompanija na svetu su IT kompanije — da li će se to ikada promeniti?

Koje su to kompanije i koliko je verovatno da će se zadržati na vrhu?

Sanja Vatić - 14. Jun, 2017.

Nedavno se pet kompanija sa najvećom tržišnom vrednošću – Apple (753 milijarde dolara), Alphabet (601 milijarda), Microsoft (529 milijarde), Amazon (432 milijarde) i Facebook (420 milijardi) – približilo zajedničkoj vrednosti od tri biliona dolara. Dakle, svih pet su kompanije koje aktivno talasaju tehnološku stvarnost i jasno pokazuju da poslovanje izgrađeno na intelektualnoj svojini i informacionoj tehnologiji prednjači u odnosu na ono temeljeno na materijalnoj. Ovo potvrđuje i činjenica da Vol Strit očekuje da će informacione tehnologije obezbediti glavninu ekonomskog rasta u 2017. godini.

Poređenjem Fortune-ove liste 500 najvrednijih svetskih kompanija 1955. i 2015. godine, vidi se da je 12 odsto njih ostalo u vrhu i u 21. veku. Među njima su kao uspešni ostali General Motors, Exxon i General Electric. Wired ovu listu analizira na sledeći način: „Chrysler i General Motors su i dalje velike kompanije, ali su zapadale u probleme stečaja i likvidacije; General Electric i IBM su uspeli da se transformišu mnogo puta, i danas ne bi mogli da opstanu samo zahvaljujući tome ko su bili i šta su prodavali pre 50 godina.” Odnosno, oni koji su opstali, opstali su zahvaljujući tome što su bili u stanju da se menjaju i sada se više ne bave istim stvarima kao pre nekoliko decenija.

Danas je postalo očigledno da top pet kompanija nisu samo kompanije koje dominiraju na polju tehnologije, već i na svetskom tržištu. Takođe, time što konstantno inoviraju uspevaju da izazovu promene i u drugim industrijama. Upravo je primer transporta interesantan — Uber se procenjuje na vrednost od 70 milijardi dolara, više od firmi poput Honde, Forda i drugih. Sve više se i u mejnstrim probijaju mišljenja da će informacione tehnologije prožeti sve aspekte života i rada.

Da li je onda racionalno pretpostaviti da će, bez obzira na to koje kompanije u budućnosti budu najvrednije i bez obzira na to koja će biti njihova nominalna kategorija (logistika, energija, trgovina), one izvesno biti zasnovane upravo na informacionim tehnologijama, i da tako ulazimo u eru u kojoj kompanije crpe svoju vrednost iz veštine u primeni IT-a u svom poslovanju? Možda ne odmah, ali budućnost svakako deluje tako, a sledeći miljokaz koji možemo iščekivati je to kada će se podrazumevati da je svaki biznis u velikoj meri zasnovan na IT-u, kao što su svi biznisi danas zasnovani na, recimo, električnoj energiji. Tehnologija se približila ljudima bez mogućnosti povratka na staro.