Otvoren konkurs ‚‚Odgovorno u zajednici” radi unapređenja obrazovanja kroz inovacije

Konkurs je otvoren do 7. novembra

Tanja Marin - 30. Oktobar, 2018.

Vojvođanska banka je pokrenula program ‚‚Odgovorno u zajednici” i konkurs na kojem kroz inovacije žele da unaprede obrazovanje. Konkurs je otvoren do 7. novembra, a na njemu mogu učestvovati oni koji se bave obrazovnim inicijativama, poput edukativnih hubova, udruženja, pokreta ili grupa građana.

‚‚Odgovorno u zajednici” je program podrške razvoju neformalnog obrazovanja u Srbiji. Namenjen je obrazovnim inicijativama koje se na strateški način bave unapređivanjem obrazovanja ili neformalnim vidovima obrazovanja u Srbiji.

Podrška na ovom projektu uključuje pružanje znanja i mreže kontakata, kroz direktan rad sa kandidatima, i obezbeđivanje opreme i drugih resursa, kroz doniranje računara, mentorsku podršku eksperata i volontersku pomoć studenata.

Prijava

Kandidati svoje ideje i projekte mogu prijaviti popunom ovog formulara do 7. novembra. Zainteresovani bi trebalo u kratkim crtama da objasne svoju ideju i da pokažu na koji način ona može da doprinese unapređenju obrazovanja.

Najbolji predlozi će dobiti pomoć u sprovođenju svoje ideje u delo, kao i do 50 računara.