Panel diskusija pod nazivom Od e-migracije do digitalne transformacije održaće se u okviru  multikongresa Serbian Visions, u nedelju 26. novembra sa početkom u 12 sati u Radisson Blu Old Mill Hotelu. Na diskusiji će biti reči o potencijalima Srbije i regiona u industriji 4.0 i samoj digitalnoj transformaciji, a posebno će biti dat fokus paradoksu nezaposlenosti mladih i velikoj potražnji kadrova u ICT kompanijama.

Članovi panel grupe su:

Serbian Visions okuplja organizacije civilnog društva, udruženja stručnih i drugih asocijacija, institucija, instituta i privrede, a sve u cilju jačanja uloge civilnog društva u zemlji i stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta kroz davanje doprinosa važnim razvojnim segmentima zemlje.

Prijava

Diskusija se održava u nedelju 26. novembra od 12 sati u Radisson Blu Old Mill Hotelu, a zainteresovani se mogu prijaviti putem sledeće forme.