Od društvenog aktivizma do regrutovanja mladih za vojsku — da li video igre postaju nova politička arena?

Igrice se često koriste za zaobilaženje cenzure, organizovanje protesta, pokretanje osetljivih tema...

„Rat” za zaštitu digitalnih prava, koja uključuju privatnost, slobodno izražavanje i anonimnost, sve se češće vodi unutar video igara. Rastuće tržište postalo je „nova politička arena”, smatraju eksperti koji su učestvovali na konferenciji o digitalnim pravima RightsCon.

Po svemu sudeći, gejming industrija će do 2025. godine imati godišnje prihode od 300 milijardi dolara, što je više nego dupla suma u odnosu na sadašnju. Legitimno je zapitati se kako će kreatori i državne vlasti u budućnosti tretirati osetljive društvene teme.

Ranije ove godine, aktivista iz Hongkonga organizovao je protest protiv kineske vlade unutar popularne igrice Animal Crossing, dok se jedna članica Kongresa SAD putem iste te igrice obraćala građanima.

S druge strane, poznata igra Minecraft koristi se za zaobilaženje cenzure, pa je tako različite interesne grupe koriste za kreiranje digitalnih biblioteka i krijumčarenje zabranjenih tekstova u zemlje s totalitarnim režimima.  

Još jedan vid aktivizma dolazi od autora video igara, koji se putem igrica bave osetljivim pitanjima, poput izbeglištva ili mentalnih oboljenja, budući da su igrice „moćan način da se pokrenu teme o kojima je teško govoriti u realnom životu”.

Ipak, prava korisnika mogu biti ugrožena, rečeno je na konferenciji u julu mesecu, budući da organi vlasti imaju mogućnost da od kompanija zahtevaju njihove privatne podatke ili uklanjanje nedozvoljenog sadržaja sa gejming platformi.  

Pomenuta je cenzura koju je zvanični kanal Oružanih snaga SAD sprovodio na streaming platformi Twitch, o čemu je Startit Dnevnik već pisao. Marketinška strategija kojom je vojska pokušala da regrutuje mlade, rezultirala je mnogobrojnim pitanjima korisnika o ratnim zločinima Sjedinjenih država, a one su brisane s kanala. 

Državne vlasti ponekad vrše pritisak na same proizvođače video igara, kao u slučaju Blizzard-a, koji je prošle godine bio prinuđen da diskvalifikuje učesnika gejming takmičenja, zbog toga što je u intervjuu imao političke izjave o Hongkongu. 

Predstavljamo poslodavca
SAP-157x157-1.png

SAP

SAP je globalni lider koji se bavi razvojem cloud rešenja za prodajne i marketing timove, kao i cloud rešenja za on-line učenje.

SAP se bavi razvojem cloud rešenja za prodajne i marketing timove, kao i cloud rešenja za on-line učenje. Preko 4.800 organizacija u svim industrijama oslanjaju se na SAP rešenja u optimizaciji lead to money procesa, kako bi sklopili više dogovora za više novca, u rekordnom roku.

Danko Novović

Unesite termine za pretragu