Druga serija izazova otvorenih podataka, nagrada za pobednike do 10.000 dolara

Javni poziv na konkurs u okviru izazova otvorenih podataka, koji se odnosi na predlaganje inovativnih ideja na osnovu podataka dostupnih na Portalu otvorenih podataka, otvoren je do 7. maja u ponoć.

Tanja Marin - 22. April, 2019.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu su otvorili novi Javni poziv na konkurs u okviru izazova otvorenih podataka, koji se odnosi na predlaganje inovativnih ideja na osnovu podataka dostupnih na Portalu otvorenih podataka. Nagrada za pobednike svakog od tri izazova iznosi do 10.000 dolara, a rok za prijavu je 7. maj u ponoć.

Ovo je druga serija izazova otvorenih podataka, a mogućnost prijave imaju svi startapi, udruženja, kao i mala i srednja preduzeća. Oni imaju priliku da predstave svoja inovativna rešenja za različite društvene probleme, kako bi odluke bile donošene na osnovu podataka i informacija, a građani Srbije imali priliku da koriste inovativne usluge.

Ovog puta su izazovi šire postavljeni i dopuštaju više slobode za inovativniji pristup, kombinovanje postojećih otvorenih podataka sa podacima prikupljenim od korisnika (eng. crowdsourcing data collection), kreiranje ili otvaranje nove baze podataka, kreiranje funkcionalnosti za posebnu ciljnu grupu (npr. građani, nastavnici, mediji), itd.

Izazovi

  1. Životna sredina i mi — u cilju podizanja svesti šire javnosti o različitim vrstama zagađenja, prikupljanju novih podataka od strane građana ili boljem korišćenju postojećih podataka.
  2. Informisanost i učešće građana — u cilju približavanja oblasti rada pravde, kulture ili civilnog društva široj javnosti kroz otvorene podatke i pospešivanja informisanosti i/ili učešće građana u nekoj od ovih oblasti.
  3. Otvoreni podaci za biznis — u cilju korišćenja postojećih podataka i prikupljanja novih koji će omogućiti korist od otvorenih podataka privredi, kreirati nove biznis modele ili konkretnu biznis ideju koja je bazirana na slobodnom softveru.

Ko može da učestvuje u Izazovu?

Na konkurs se mogu prijaviti svi privredni subjekti, organizacije civilnog društva, fondacije, naučno-istraživačke ustanove, fizička lica ili grupa fizičkih lica, kao i konzorcijumi sastavljeni od prethodno navedenih subjekata koji ispunjavaju uslove za prijavu.

Prijava

Svi zainteresovani se za učešće na Izazovu otvorenih podataka mogu prijaviti do 7. maja u ponoć. Više detalja o samom izazovu je dostupno na ovom linku, gde se nalazi i formular za prijavu. Popunjen formular učesnici treba da pošalju na e-mail adresu datachallenge.rs@undp.org.