Kako život i posao postaju digitalni, u tom pravcu ide i interakcija sa državnim i upravnim organima. Od zakazivanja termina za izradu dokumenata do informisanja o novim zakonima, implicitna obaveza države je da građanima omogući svoje usluge u digitalnom obliku. Obavezu na stranu, i građanima i državi je u interesu da se stari, „fizički”, modus interakcije građana i uprave zaobiđe zbog ušteda vremena i para i, posebno za građane, živaca. 

Kada je u pitanju dizajn svih vrsta ovih servisa nismo navikli da se prijatno iznenađujemo vizuelnim aspektom i prijatnošću korišćenja, sama činjenica da je nešto funkcionalno je bila dovoljno veliko i prijatno iznenađenje. Naravno, ni građani ni uprava ne bi trebalo da se zadovoljavaju time i da ne očekuju i ne traže više, jer je prijatnost korišćenja digitalnog servisa važan faktor dizajna. U tom pogledu je dizajn sajta Ministarstva finansija prijatno iznenađenje, i odaje utisak modernog, prijatnog za korišćenje i upotrebljivog, a interesantno je i da je dizajn kao rad postavljen na popularnu platformu Behance

Iako i ovde možemo naći prostora za unapređenje, najveći prostor za unapređenje je zapravo kreiranje sistema za dizajn svih državnih digitalnih servisa, kako bi se građanima maksimalno olakšala interakcija i informisanje u svim njihovim potrebama tog tipa. Ukoliko svaki sajt ili aplikacija sviraju svoju pesmu, građani na svakom moraju da otkrivaju implicitni jezik interakcije. Sa strane državnih organa takođe postoje jasne prednosti u vidu povoljnosti i brzine izrade svakog novog servisa. 

Neki dobri primeri na koje se možemo ugledati su čuveni britanski ili italijanski