Zamrzao se pakao — NBS ohrabruje testiranje inovativnih platnih rešenja, bez troškova i registracije

Startapi i preduzetnici se mogu prijaviti za testiranje inovativnih platnih rešenja u okviru takozvanog izuzetka ograničene mreže.

Nevenka Rangelov - 8. Mart, 2018.

Narodna banka Srbije izdala je saopštenje u kom obaveštava zainteresovana privredna društva o mogućnosti testiranja inovativnih platnih rešenja na ograničenom tržištu bez prethodne registracije platne institucije i svih troškova koji idu uz tu proceduru.

Kako se navodi u saopštenju, ideja je da se na ovaj način podstaknu i omoguće inovativna rešenja koja će biti prilagođena svakodnevnim potrebama građana i privrede u oblasti platnih usluga. Ovo je posebno neočekivana vest imajući u vidu da NBS ima reputaciju jedne od najkonzervativnijih državnih ustanova (stoga i konstatacija iz naslova).

Narodna banka Srbije podseća ovom prilikom da Zakon o platnim uslugama (koji je u primeni od oktobra 2015. godine) predstavlja odgovarajući pravni osnov kako za uvođenje i pružanje navedenih platnih usluga, tako i za testiranje savremenih i inovativnih platnih usluga čije se uvođenje razmatra.

Zainteresovani startapi i preduzetnici u okviru takozvanog izuzetka ograničene mreže mogu da pod kontrolisanjim uslovima izvrše testiranje određenih inovativnih platnih modela čije uspostavljanje razmatraju, i to bez obaveze prethodnog pribavljanja dozvole Narodne banke za pružanje platnih usluga. Ipak, postoji obaveza prethodnog pribavljanja mišljenja i omogućavanja uvida Narodne banke u testiranje koje bi se sprovelo.

Navedeno, dakle, omogućava da se u početnoj fazi testiranja određenog poslovnog modela (kada primenljivost i isplativost tog modela još uvek nije moguće u potpunosti proceniti), ovo testiranje izvrši bez sprovođenja celokupnog i sveobuhvatnog postupka podnošenja i ocene zahteva za davanje dozvole za pružanje platnih usluga, te tako i bez svih troškova koji su povezani sa sprovođenjem ovog postupka.

Narodna banka Srbije poziva privredne subjekte i građane da joj se u vezi sa svojim eventualnim dilemama u pogledu mogućnosti testiranja i razvijanja ovakvog modela obrate na mejl kabinet@nbs.rs.

Ova praksa je u svetu poznata i kao regulatory sandbox i posebno je prisutna u fintechu gde se primenjuje ciljem da se striktne finansijske regulacije lakše prilagode nadolazećim inovativnim biznis modelima.