NBS izlazi u susret malim IT firmama — Automatski se odobravaju inostrane uplate do 1000€

Uverenje o deviznom prilivu za IT kompanije se automatizuje za iznose do 1000 evra i više neće morati da se podnosi za svaku pojedinačnu uplatu.

Nevenka Rangelov - 11. Maj, 2017.

Narodna banka Srbije objavila je danas da je u saradnji sa predstavnicima Vlade, Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave razrešila nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti platnog prometa sa inostrantvom, koje se tiču realizacije priliva iz inostrantva.

Odredba se odnosi na privredne subjekte iz oblasti IT-a koji ostvaruju prilive iz inostranstva po jednom osnovu. Ove kompanije sada mogu dati banci trajni nalog o osnovu naplate za prilive do 1000 evra čime će se svi prilivi do navedenog iznosa automatski upisivati i proknjižavati, bez potrebe da se banka o tome posebno obaveštava. To faktički znači da se uverenje o deviznom prilivu za iznose do 1000 evra automatizuje i da neće morati da se podnosi za svaku pojedinačnu uplatu.

Milan Trbojević iz knjigovodstvene agencije “Knjiški moljac” podržava odluku Narodne banke i smatra da je važan pozitivan pomak u pravcu saradnje sa domaćim IT sektorom.

Ovo je jedan važan korak ka otvaranju NBS ka IT sektoru i pokazivanje toga da želi da priča o problemima koji se dešavaju u praksi. Naravno moje očekivanje je bilo da iznos bude veći od 1000 evra i da se ukinu obaveštenja za sve iznose do 15.000 evra, ali i ovo je jedan od prvih koraka i nadam se da je ovo samo početak olokšavanja poslovanja IT sektoru.

U Narodnoj banci navode da je odluka doneta radi unapređenja rada domaće IT industije. Ostaje da se vidi kako će banke ovu meru sprovesti u praksi, ali je ovo svakako korak u dobrom smeru.