Kako je kompanija Khaoticen formalnim menjanjem delatnosti iz „ostale usluge informacione tehnologije” u „izgradnja hidrotehničkih objekata” uspela da kupi VPD Smederevo istraživala je Nova ekonomija. Međutim, kada su o sumnjivoj trgovini države počeli da postavljaju pitanja Ministarstvu privrede, ono je sa svog sajta počelo da uklanja dokumentaciju. 

Novinarka je 15. jula preuzela dokument pod nazivom „Ugovor o prodaji kapitala”, koji je imao 180 strana. Narednog dana je poslala pitanja Ministarstvu, koje je odgovorilo tri dana kasnije. Tog 19. jula je na sajtu stajao isti dokument, ali sada je imao svega 27 strana. Zašto je to učinjeno nadležni nisu odgovorili Novoj ekonomiji.  

Kako Nova ekonomija navodi, iz dokumentacije su nestali podaci o poslovanju Khaoticena i VPD Smederevo, ali i odluka Ministarstva privrede kojim se Milenijum tim proglašava učesnikom koji je istakao drugu najvišu ponudu u postupku javnog prikupljanja ponuda.

Zapravo, država je pokušala da sakrije činjenicu da su prihodi Khaoticena na domaćem tržištu za tri godine porasli više od 20 puta. Oni su 2017. godine iznosili 67,4 miliona dinara, 2018. godine 589,4 miliona, a 2019. godine 1,4 milijardi dinara. Uz to su najveći kupci Khaoticena u poslednje tri godine bile pre svega državne institucije i javna preduzeća, kao što su Republički fond PIO, Nacionalna služba za zapošljavanje Kragujevac, Jugoimport SDPR, EPS Distribucija, Telekom Srbija, što je sve bilo navedeno u dokumentaciji na sajtu Ministarstva. 

Samo tokom ove godine, Khaoticen je dobio najmanje 11 poslova koji se plaćaju iz javnih sredstava. Međutim, kako se onda desi da kompanija koju državane institucije i kompanije smatraju dobrom u IT sektoru, odluči da promeni svoju pretežnu delatnost? 

Da bi to bilo moguće, Ministarstvo menja kvalifikacione uslove, objavljene u oktobru 2020. godine. Tom izmenom je dodata jedna ključna reč, pa više nije bio uslov da se „kao pretežnom, bave delatnošću iz sektora F – građevinarstvo”, već da su tako registrovani. Nadležni kažu da na taj način nisu ništa izmenili, već su samo precizirali uslove. 

Mesec dana nakon što je konkurs objavljen, Khaoticen menja svoju delatnost u izgradnju hidrotehničkih objekata, iako je do juče bila IT firma od najvećeg poverenja države. U martu će ova kompanija bez iskustva o upavljanju vodama od države kupiti VPD Smederevo, koje je zaduženo za sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanje regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima. 

Da je tako, utvrdila je i Komisija za zaštitu konkurencije, čiji je izveštaj bio sastavni deo dokumentacije sa kojom je Khaoticen konkurisao za kupovinu državnog preduzeća. Međutim, nije ova IT kompanija bez kontakata u ovoj industriji. 

Kako navodi Nova ekonomija, primarni poslovi kojima se VPD Smederevo bavilo u poslednje tri godine odnosili su se na redovno održavanje nasipa i kanala JVP Srbijavode i redovno i investiciono održavanje kanalske mreže Javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije (EPS) i Hidroelektrane Đerdap.

Upravo na lokacijama HE Đerdap Khaoticen vrši, zajedno sa firmom Nites, implementaciju sistema za bezbedno upravljanje SCADA okruženjem. Ovaj posao, vredan 3,7 miliona evra, ove dve firme dobile su u januaru 2020. godine. Podsetimo, BIRN je pisao i o povezanosti kompanije Nites s državnim funkcionerima. 

VPD Smederevo je kupljeno za 661.000 evra, a to preduzeće je uz konstantan rast, 2019. imalo prihode veće od milion evra, odnosno 120 miliona dinara.