Kako su birani udžbenici u osnovnim školama u Srbiji tokom protekle četiri godine, sada može da se sazna iz otvorene baze podataka. Tu se može videti koji udžbenik i kog izdavača je određene škola uzela za svaki poseban predmet u određenoj godini. 

Ovo je korisno za sve koji se bave udžbenicima. Treba reći da je Ministarstvo prosvete efikasno procesiralo ovaj postupak. Ovo je za pohvalu imajući u vidu da je ovo, koliko je meni poznato, prvi zahtev ovoga tipa koji je dobio neki državni organ”, kaže Milovan Šuvakov, nekadašnji dugogodišnji savetnik u Ministarstvu prosvete. 

Podaci su dobijeni na osnovu zahteva za ponovnu upotrebu, koje je Opservatorija društvenih inovacija poslala Ministarstvu prosvete, a oni su im u roku do 15 dana odgovorili poslavši im link ka kompletnoj bazi konačnih odluka o izboru udžbenika za osnovne škole

Na taj način ova organizacija je želela da pokaže na koji način funkcioniše zahtev za ponovnu upotrebu podataka, koji je zapravo korak dalje u odnosu na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Kako je tema udžbenika aktuelna, o čemu je i Startit Dnevnik pisao, odlučili su da takav zahtev podnesu upravo po tom pitanju. 

Kako izgleda proces izbora i kada se donose odluke? 

Sam proces i način biranja udžbenika za nekog ko gleda sa strane, mogu delovati jako komplikovano, pogotovo što školstvo prolazi kroz procese reformi, pa se i udžbenici prilagođavaju novim tendencijama u obrazovanju. Međutim, da bi se adekvatno razumeli podaci iz tabele, važno je znati u kom trenutku škole šalju odluke i šta one zapravo znače. 

U školskoj 2018/19. godini menjani su udžbenici za prvi i peti razred, jer su oni išli po novom programu. Pošto je u pitanju izmena programa, udžbenici se biraju na period od godinu dana, kako bi nastavnici mogli da provere da li oni odgovaraju njihovom načinu rada i da li adekvatno doprinose procesu obrazovanja. Tada se šalje odluka Ministarstvu.

Kada istekne tih probnih” godinu dana, odluka se opet donosi, bez obzira na to da li nastavnici ostaju pri ranijem izboru ili žele da ga promene. Tada se udžbenici biraju na četiri godine i takva odluka se šalje Ministartvu prosvete. Ukoliko nadležni ne odluče drugačije, te zahtevaju izmene ranije, škole će nakon isteka te četiri godine morati da donose novu odluku, opet bez obzira na to da li su odlučili da menjaju udžbenike ili ne.   

Takav scenario su u školskoj 2019/20. imali učenici drugog i šestog razreda, a u ovoj godini promena sledi za trećake i sedmake. To znači da se ove godine nastavnici drugog i šestog razreda opredeljuju koje će udžbenike koristiti naredne četiri godine.