U narednom periodu Agile Humans zajednica će organizovati meetupe na teme koje polaznici sami predlože, pa će nekoliko narednih biti u Lean Coffee formatu. Ovaj format diskusije je postao veoma popularan zbog jednostavnosti kojom kombinuje lin (eng. Lean) metodologiju i otvorenu sesiju koju kreiraju sami učesnici na osnovu pitanja koja ih zanimaju.

Reč je o formatu sa definisanom strukturom, ali bez unapred utvrđenih tema. Na početku meetupa će biti napravljena kanban tabla sa tri kolone: na prvoj će učesnici postavljati teme koje sami predlože i koje su prethodno napisali na stikerima. U zavisnosti od interesovanja, učesnici će obeležavati teme tufnastim (dot) stikerima i time ih kvalifikovati da pređu u drugu kolonu, tj. u kolonu za diskusiju. U treću kolonu će biti prebacivane teme koje su već obrađene. U toku diskusije na svaku od tema, učesnici će unapred dogovorenim znacima rukama glasati da li su zainteresovani da se tema produži i koliko. Detaljnije će biti objašnjeno pre početka događaja.

U toku prethodnih susreta pokrenute su brojne teme iz agilnog, Scruma, lina i kanbana, što je učesnicima moglo poslužiti kao inspiracija i podstrek za dalje interesovanje i istraživanja.

Pre dolaska posetioci bi trebalo da razmisle koja ih tema zanima, šta bi želeli da nauče i podele sa drugima, a dobrodošli su i ako nemaju temu o kojoj bi diskutovali već žele da učestvuju u razmeni znanja. Broj učesnika raste iz dana u dan, a samim tim i znanje koje može da se međusobno podeli.

Događaj je namenjen svima, bez obzira na iskustvo i profesiju.

Predavač

Fasilitator okupljanja je Jasmina Nikolić, član međunarodnih agilnih udruženja koja sertifikuju trenere i profesionalce — Skram alijanse i Agilne alijanse. Jasmina je među prvima u Srbiji počela da izučava i da se edukuje u sferi agilnog menadžmenta i da se bavi agilnim transformacijama preduzeća. Na univerzitetu La Salje u Barseloni predaje Agilnu kulturu na redovnim master studijama, a na Filološkom fakultetu u Beogradu je radila na obučavanju agilnih timova.

Prijava

Lean Coffee meetup će biti održan u četvrtak, 1. avgusta, u 18 i 30 u Startit Centar Beograd (Savska 5). Učešće na događaju je besplatno, a svi zainteresovani prijavu mogu popuniti ovde.