Često je poljoprivreda nepravedno zapostavljena grana kada se govori o digitalizaciji. Međutim, upravo za ovu tradicionalnu granu privrede kragujevački LimesSoft je dizajnirao IoT uređaj koji se postavlja u košnice i pokrenuo kampanju za njegovo grupno finansiranje.

Jedan od osnivača LimesSofta, Dušan Jagličić, koji se i sam bavi pčelarstvom više od deset godina, uočio je potrebu za primenom IT rešanja u pčelarstvu. Namera njegovog tima je da zamišljeni uređaj nadogradi na postojeće poslovanje BeeWeba — spajanje pčelara sa ratarima i voćarima radi oprašivanja njihovih kultura.

Efikasnije upravljanje košnicama

Naime, tim koji stoji iza projekta nazvanog BeeWeb, kao problem je postavio činjenicu da će do 2050. godine na planeti biti 10 milijardi ljudi i da će proizvodnja hrane morati da se poveća za 70 odsto. A već je poznato da ta proizvodnja umnogome zavisi od pčela, čiji je broj konstantno u opadanju.

Kao rešenje za ovaj problem zamislili su IoT uređaj koji bi vlasnike košnica obaveštavao šta se dešava unutar i oko košnica.

Proizvod LimesSofta ima zadatak da meri temperaturu i vlažnost vazduha, zvučne signale u košnici, njenu težinu i GPS lokaciju. Uz ove podatke, zamišljeno je da uređaj pčelaru šalje notifikacije o tome da li pčele imaju dovoljno zaliha hrane, da li on može da utiče na nepovoljnu vlažnost vazduha, sazna da li je matica u košnici, da li ima parazita, prati promenu lokacije (prevenicja krađe) i slično.

Sve ovo pčelarima bi trebalo da posluži i za bolji menažment košnica u smislu iznajmljvanja košnice za oprašivanje, dobijanje informacija o prskanju i planiranje proizvodnje po košnici. Takođe, pravovremena informacija je ključna kada treba sprečiti da se neka negativna pojava proširi na ostale košnice.

Kampanja na Katana Rewardu

Što se daljeg razvoja aplikacije tiče, kreatori su namerili da prikupljanjem svih ovih informacija preduperede nastanak nepovoljnih situacija. Drugim rečima, skupljanjem zvukova, temperatura, težina i svega ostalog veruju da će vremenom moći da predvide nastanak negativnih pojava.

Ukoliko prikupe ciljanih 20.000 evra do kraja godine, prototip BeeWeb uređaja će biti lansiran 20. maja naredne godine, a gotov proizvod u prvom kvartalu 2019. Poziv za nabavljanje sredstva postavljen je na Katana Reward, platformu za grupno finansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede.