Koliko zarađuju IT stručnjaci u SAD? Nova baza podataka daje puno uvida

Baza omogućuje da se uporedi više od 250.000 plata u preko 250 kompanija.

Nikola Momčilović
22/07/2021

Deljenje informacija o visini plata je već duže vreme jedna od tabu tema u Americi, a javna obelodanjivanja potrebna su samo kada kompanije angažuju imigrante koristeći različite vize.

Iz tog razloga je Business Insider sačinio jedinstvenu bazu podataka o platama prikupljenu sa veb sajta Službe za državljanstvo i imigraciju SAD-a (USCIS) kuriranu za više od 250 kompanija. Podaci se mogu filtrirati prema imenu poslodavca, vrsti i lokaciji posla. 

Važno je napomenuti da ovi podaci dolaze od zaposlenih koji imaju vize, a ne od američkih državljana ili stalnih stanovnika. Iako je indikativno koliko te kompanije plaćaju za slične poslove, to nije apsolutno. Pored toga, pojedine plate za iste pozicije u sklopu jedne firme mogu varirati u zavisnosti od lokacije na kojoj se posao obavlja. Tako jedan programer možda neće biti isto plaćen u Majamiju, koliko bi bio plaćen u Silicijumskoj dolini

U tom kontekstu, Startit Dnevnik je izdvojio nekoliko pozicija u IT industriji kako bi stekli bolji uvid u to koliko IT stručnjaci u određenim kompanijama zarađuju u Americi. Među tim pozicijama nalaze se Software Engineer, QA Engineer, Technical Lead, iOS Engineer, kao i Data Analyst.

U primeru Google-a, najviša plata za softverskog inženjera od 2,2 miliona dolara je izolovani slučaj, najviša plata se generalno kreće oko 320.000 dolara godišnje.

Potrebno je napomenuti da deluje da su u pitanju bruto godišnje zarade, na koje Amerikanci sami plaćaju porez. 

U tom smislu, treba imati u vidu da SAD trenutno ima sedam saveznih kategorija poreza na dohodak, sa stopama od 10, 12, 22, 24, 32, 35 i 37 odsto. Međutim, ukoliko se pojedinac nalazi u kategoriji od 37 odsto, to ne znači da će celokupni oporezivi prihod biti podložan tom porezu. Umesto toga, 37 odsto čini najvišu marginalnu poresku stopu. 

To znači da se ta stopa plaća samo na iznos prihoda koji potpada pod određeni raspon. Primera radi, za osobe koje nisu u braku, svi prihodi između 0 i 9.700 dolara podležu porezu od 10 odsto. Ukoliko imaju 9.900 dolara oporezivog dohotka, prvih 9.700 dolara podleže stopi od 10 odsto, a preostalih 200 dolara podleže poreskoj stopi u sledećoj kategoriji (12 odsto).

Više o tome možete videti u tabeli ispod.

Međutim, pored federalnih poreza na dohodak, postoje i državni porezi, kao i porez koji finansira socijalne programe (FICA). Sa druge strane, postoje i brojni načini da se određeni deo prihoda izuzme iz računice za porez, u zavisnosti od državnih i drugih propisa, kao što su uplate za privatni penzioni fond (tzv. 401k), donacije u dobrotvorne svrhe, itd.  

Ako za primer uzmemo softverskog inženjera sa platom od oko 250 hiljada dolara godišnje, koji živi u Kaliforniji, nema porodicu, ne koristi nikakve olakšice i ne uplaćuje ništa na svoj penzioni račun, prema kalkulatoru poreza na dohodak SmartAsset, efektivna stopa oporezivanja za ovu zaradu trenutno iznosi 36 odsto. To znači da bi takav inženjer praktično zaradio oko 160 hiljada dolara godišnje, odnosno nešto više od 13 hiljada dolara mesečno.

Ukoliko vas zanima neka druga pozicija ili firma, baza podataka dostupna je na ovom linku, i ona je sačinjena od više od 250.000 plata u 250 različitih kompanija.

Nikola Momčilović

Objavio/la članak.

četvrtak, 22. Jul, 2021.

IT Industrija

🔥 Najčitanije