Od prošle godine Tesla Nation, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Inicijative Digitalna Srbija, organizuje događaje namenjene promociji potencijala partnerstva između preduzetnika i profesionalaca sa razvijenih tržišta i Srbije.

Ovi događaji imaju za cilj povećanje šansi za uspeh inovativnih proizvoda iz Srbije na globalnom tržištu kroz deljenje primera dobre prakse sa razvijenih tržišta.

Na sledećem onlajn događaju, koji će biti održan 25. januara u 19 časova, govoriće Moty Sahray, serijski preduzetnik i osnivač i direktor kompanije Business Wizard Ltd.

Moti će govoriti o tome kako privući pažnju ključnih rukovodilaca na stranim tržištima. Iako je princip sličan bez obzira na sredinu, stvari su otežane kada potičete iz zemlje koja još uvek nema poznat brend. Moti će izdvojiti 6 činilaca koji su važni kada treba privući pažnju ključnih rukovodilaca, a takođe će podeliti i nekoliko priča iz ličnog iskustva i primere iz prakse, gde je sa svojim timom primenio ove strategije i uspešno pomogao startapima da se prošire na nova tržišta.

Kome je događaj namenjen?

Ovaj događaj je namenjen domaćim preduzetnicima i osnivačima, poslovnim rukovodiocima, tehnološkim profesionalcima i startapima.

O predavaču

Moty Sahray je serijski preduzetnik sa bogatim profesionalnim iskustvom u domenu digitalnog marketinga, prodaje, konsaltinga i poslovnog razvoja. Poreklom je iz Izraela, a trenutno živi u Srbiji. Pre preduzetničkih poduhvata proveo je skoro deset godina kao asistent direktora, a potom i generalni direktor u kompaiji Ben Tzvi Building Systems. Godine 2012. osnovao je kompaniju INdustry Marketing Strategy, gde je obavljao funkciju generalnog direktora sve do 2018, a 2013. godine je osnovao kompaniju Business Wizard Ltd, gde je i danas generalni direktor. 

Kompanija Business Wizard je izraelska kompanija koja omogućava preduzećima da iz svog marketinškog budžeta izvuku najveću moguću prodaju i dobit. Business Wizard okuplja marketinške stručnjake (sa akcentom na digitalni marketing, ali i druge kanale) i prodajne stručnjake, koji zajedno čine da ova dva alata – ključna za svako poslovanje – koji rade potpuno sinhronizovano i donose efikasne rezultate.

Registracija

Online događaj će se održati 25. januara u 19 časova. Registracija je otvorena za sve zainteresovane putem ovog obrasca.

*Ovaj događaj je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za sadržaj ovog događaja odgovoran je Startit i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.