Kada tehnologija zameni ablendovanje — aplikaciju Naša patrola do sada preuzelo 100.000 ljudi

Od tih 100.000 korisnika bar 30.000 je aktivno.

Sanja Vatić - 4. April, 2018.

Od kada je 2009. godine završio fakultet, Goran Radoičić je uplivao u preduzetničke vode. Poslednjih godina stajao je iza projekata Beogradski adresar, GdeIzaci.com, Autobuski prevoz, Restorani Beograd i Polovne gume, da bi 2012. godine pokrenuo Našu patrolu.

Na ideju da kreira aplikaciju koja će omogućiti razmenu informacija među vozačima o mestima na kojima se nalaze patrole i kamere došao je još 2008. godine kada je na Fakultetu organizacionih nauka slušao predmet Inteligentni sistemi, gde se potegla priča o problemima veštačke inteligencije i rasuđivanja kod robota. Tada se pominjalo da postoji globalni projekat u okviru kog su najjednostavnije tvrdnje (vrata se mogu otvoriti ili ptice mogu da lete) ljudi potvrđivali kao istinite ili negirali kao neistinite, pri čemu bi istinitost tvrdnje zavisila od procenta ljudi koji su je potvrdili kao istinitu i bila usađena robotima kao novo znanje.

Složivši kockice, Goran je shvatio da kao aktivan vozač ima potrebu da zna gde se nalaze policijske patrole na putu, te da bi to mogao da sazna ako bi postojala aplikacija u okviru koje bi korisnici razmenjivali informacije o tome gde se one nalaze — dovoljan broj aktivnih korisnika koji potvrđuju/negiraju prisustvo patrole.

I bio je u pravu. Danas Naša patrola ima više od 100.000 korisnika, od kojih je više od 30.000 aktivno. A o tome šta konkretno radi aplikacija, Goran govori:

Osnovna ideja aplikacije je da se moderne tehnologije iskoriste za razmenu informacija među vozačima. Akcenat je na prisustvu policijskih patrola i kamera na putu, kako bi vozači uvek bili informisani gde su trenutno raspoređene policijske patrole i gde se nalaze kamere koje mere brzinu, vožnju žutom trakom ili prolazak na crveno svetlo. Na taj način je nekadašnje „blicanje/ablendovanje” zamenila moderna mobilna aplikacija.

U isto vreme, Goran priznaje da se dosta polemike vodilo oko „moralne strane aplikacije” i objašnjava da se Naša patrola pokazala kao dobro preventivno sredstvo u oblasti bezbednosti saobraćaja jer vozače upozorava da uspore na kritičnim mestima i voze odgovorno zbog toga što znaju da su kontrole na putu.

Druga, kako sam priznaje, bolna tačka Naše patrole je biznis model:

Ideja je bila da omasovimo korišćenje aplikacije, a da ćemo onda lako smisliti biznis model, što se pokazalo kao velika greška. Nije bilo lako naći sponzore koji bi našli svoj interes u tome da budu vidljivi u aplikaciji, a pošto je razvoj aplikacije i njena dalja popularizacija izuzetno skupa, morali smo da nađemo neki izvor finansiranja. Na kraju se prelomilo na korisnicima.

Primetili smo da je svega 15-20 odsto korisnika aktivno učestvovalo u davanju informacija, dok su ostali samo koristili informacije bez sopstvenog doprinosa. Zato smo se odlučili da najaktivnije korisnike nagradimo besplatnim korišćenjem aplikacije, dok su ostali korisnici morali da plate kako bi mogli da vide sve informacije i koristili dodatne opcije.

Iako nisu našli sponzore među kompanijama kojima su ciljna grupa vozači i uprkos tome što su uveli naplaćivanje, korisnike to nije zaustavilo u preuzimanju aplikacije. Štaviše, iako je četvoročlani tim koji stoji iza Naše patrole lansirao prvu verziju aplikacije još 2012. godine, nju je 2016. napustio i napravio potpuno novu.

Aplikacija je već od prve verzije 2012. godine stekla veliku popularnost među vozačima, imala je više od 150.000 instalacija. Sa novom verzijom smo krenuli od nule zbog novog načina registracije. Trenutno imamo potpuno funkcionalan proizvod i što je najvažnije veliki broj aktivnih korisnika, što dovodi do veoma pouzdanih informacija.

Za naredni period Naša patrola ima u planu da radi na razvoju novih opcija i testiranju aplikacije na domaćem, ali i drugim tržištima.