Izazov Podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije — nagradni fond 40.000 dolara

Prijave su otvorene do 29. februara.

Sanja Vatić
29/01/2020

UNDP i UNFPA objavili su poziv za učešće u izazovu pod nazivom Podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije. U skladu sa nazivom, ideja je da učesnici doprinesu identifikaciji novih prilika za sagledavanje procesa depopulacije, daju nove uvide u taj izazov i pomognu onima koji se bave rešavanjem problema smanjivanja broja stanovnika u Srbiji.

Izazov je namenjen svima koji su zainteresovani, uključujući nevladine organizacije, kompanije, istraživačke institute i pojedince. Jedna ili više najboljih ideja biće nagrađene iz fonda od 40.000 dolara.

O čemu se radi?

Tema izazova se vrti oko pitanja šta proces depopulacije znači za Srbiju, koji su razvojni uticaji i prilike koje ovaj proces može proizvesti, kako alternativni izvori podataka mogu da se iskoriste da bismo se na drugačiji način bavili pitanjem depopulacije… Pun tekst izazova možete pogledati ovde.

Organizatori pozivaju IT profesionalce i stručnjake u oblastima od značaja za proces depopulacije da se uhvate u koštac sa ovim pitanjima i kroz multidisciplinarni i data-driven pristup prodube razumevanje ovog procesa i njegovih pokretačkih snaga. U ovome mogu da im pomognu kako tradicionalni tako i alternativni načini prikupljanja podataka. Kada se govori o alternativnim izvorima podataka za dublje razumevanje procesa depopulacije, organizatori prvenstveno misle na:

●     javna komunalna preduzeća,

●     provajdere satelitskih snimaka,

●     telekomunikacione operatore,

●     Google trends,

●     društvene mreže,

●     trgovačke lance: prodaja osnovnih potrepština u određenim delovima zemlje,

●     kompanije koje se bave uslugama transporta,

●     ostalie alternativne podatke koji osvetljavaju porodičnu dinamiku, ekonomski razvoj i društvenu mobilnost.

Prijave

Svi zainteresovani su pozvani da se priključe izazovu tako što će ispuniti formular na sledećem linku do 29. februara.

Sama prijava za izazov se odvija u dve faze. Tokom prve faze, potrebno je da objasnite ideju i podatke koje planirate da koristite. Nakon ocene pristiglih prijava, odabrane ideje idu u drugu fazu izazova, u kojoj se od učesnika očekuje više detalja o pristupu, sastavu tima i budžetu potrebnom za realizaciju ideje.

Sanja Vatić

Objavio/la članak.

sreda, 29. Januar, 2020.

IT Industrija

🔥 Najčitanije