Izađi na berzu (Serbia: IPO Go!) je novi projekat Beogradske berze koji finansira Specijalni akcionarski fond Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD SSF), a sprovodi PwC.

Cilj projekta je razvoj tržišta kapitala u Srbiji tako što će edukovati srpske kompanije o mogućnostima dodatnog kapitala prilikom izlaska na berzu, kao i pružanje pomoći kompanijama za izlazak na istu.

Imajući u vidu da sve veći broj kompanija u Srbiji iskazuje potrebu za novim investicijama koje će obezbediti njihov strateški razvoj, aktiviranje tržišta kapitala na Beogradskoj berzi otvara brojne mogućnosti za rast srpske privrede, što je prepoznala i Evropska banka za obnovu i razvoj i odlučila da finansira ovaj projekat.

Tokom trajanja ovog projekta sve kompanije koje su zainteresovane za izlazak na Beogradsku berzu će moći da se prijave. Od prijavljenih kompanija će biti odabrane one koje zadovoljavaju tehničke i finansijske kriterijume za izlazak na berzu. Stručnjaci iz PwC-a će odabranim kompanijama pružiti besplatnu pomoć da uspešno prođu kroz proces pripreme za listiranje na Beogradskoj berzi.

Prijava

Konferencija će biti održana 27. marta u amfiteatru Narodne banke Srbije sa početkom u 11 časova, a prijave se vrše putem sledećeg maila: [email protected].