Internacionalna omladinska konferencija o novim tehnologijama i preduzetništvu, 19. i 20. juna u Šapcu

U Startit Centru Šabac će se 19. i 20. juna u organizaciji Udruženja Svetlost održati Internacionalna omladinska konferencija na temu korišćenja novih tehnologija.

bojana zavađa - 14. Jun, 2018.

Sledeće sedmice, 19. i 20. juna u Startit Centru Šabac održaće se Internacionalna Omladinska Konferencija koju Udruženje Svetlost organizuje u saradnji sa Startitom. 21 učesnik iz Evrope dolazi u Šabac tokom ovog projekta i u Startit Centru će se održati 4 panela na temu korišćenja novih tehnologija.

U okviru svakog panela će se održati dva do tri predavanja u trajanju od po 30 minuta, podeljenih na prezentaciju predavača i Q&A sesiju nakon toga.

Ovaj projekat ima za cilj bolju integraciju mladih na tržište rada i paneli će biti održani na engleskom jeziku. Poziv je otvoren za sve ljude na lokalu zainteresovane za sledeće teme.

Program

19. jun:

1. panel: 10.15 – 11.45

Efektivni instrukcijski dizajn za istraživanje i ICT učenja

O povećanju prenosa učenja (stepen do kojeg se stečene veštine na treninzima koriste na poslu i koliko koriste zaposlenom) maksimiziranjem sličnosti između situacije na treningu i situacije na poslu.

Aleksandra Milanović, Karlovac, Hrvatska

E-learning moduli

E-learning moduli — prednosti i mane, na koji način se mogu razvijati i poboljšati; kako LinkedIn sprovodi svoje E-learning kurseve

Aleksandar Stojčevski, Šabac, Srbija

Digitalni omladinski rad

Digitalni omladinski rad – korišćenje digitalnih medija i tehnologije u omladinskom radu (informisanje i savetovanje, omladinski klubovi, itd.)

Gordana Mandić Radosavljević, Šabac, Srbija

2. panel: 12.00 – 13.30

ERASMUS+ program i mogućnosti

Erasmus+ je program Evropske unije za podršku obrazovanju, treninzima, mladima i sportu u Evropi i ima programe za sve uzraste, pomažući učesnicima da razvijaju i razmenjuju znanja i iskustva u institucijama i organizacijama u različitim zemljama. Erasmus+ ima mogućnosti za širok spektar organizacija, uključujući univerzitete, pružaoce obrazovanja i obuka, istraživačke organizacije i privatne firme.

TEMPUS fondacija

20. jun:

3. panel: 10.00 – 11.30

Digitalno preduzetništvo

Digitalno preduzetništvo je počelo da se razvija u okviru malih biznisa kao mogućnost da se tradicionalni biznis okrene ka brzorastućoj populaciji digitalnih mušterija. Danas je i samo postalo biznis model.

Digitalno, kao model za lansiranje, razvoj i održavanje preduzetničkog biznisa, je omogućilo mnogim specijalističkim poslovima da budu lako, ali efikasno, izvršeni sa velike distance, i mnogi biznisi su evolvirali iz potrebe za fizičkim prisustvom na čistu digitalu.

Dejan Petrovic — Šabac, Srbija

Kreativno preduzetništvo

Naše znanje, obrazovanje (formalno ili neformalno), kreativnost, mašta, ličnost, temperament, mogu biti prvi koraci i osnov za preduzimanje poslovne i lične inicijative. Mi ih možemo primeniti u svim oblastima života. Povezujemo i unapređujemo raznovrsnost profesija u jednu celinu kako bismo dobili najbolju moguću inovaciju.

Dragana Đurđević i Milena Obradović, Šabac, Srbija

4. panel: 11.45 – 13.15

Opšte informacije o mekim veštinama

Duboke globalne promene u korišćenju tehnologija i načinu rada imaju ozbiljne implikacije na to kako obrazujemo mlade ljude i pripremamo ih za tržište rada. Poslodavci sve više traže mlade koji su prilagodljivi, proaktivni, kreativni i kolaborativni. Ukratko, mladima su potrebne meke veštine: širok spektar veština, stavova, ponašanja i ličnih osobina koje im omogućavaju da efikasno upravljaju svojim okruženjem, rade sa drugima i postižu svoje ciljeve.

Madalina Buliga, Rumunija

Studija slučaja obuke za sticanje mekih veština u kurikulumima korporativnih obuka

Nedavne studije pokazuju da poslovni lideri vide ogroman nedostatak mekih veština kod radnika što direktno utiče na smanjenje produktivnosti, prometa i liniju napretka okreću ka dnu. Radnici koji se angažuju imaju mnoge potrebne veštine za korišćenje tehnike, ali im ozbiljno nedostaju meke veštine. Korporativne obuke treba da se uključe da popune prazninu tako što će svojim zaposlenima obezbediti program obuke za sticanje tzv. mekih veština.

Aleksandra Milovanović, Karlovac, Hrvatska

Razvoj mekih veština u omladinskom radu

Cilj održivog razvoja je “promovisanje inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog posla za sve”. Ciljevi utvrđuju da “u sve” treba uključiti mlade ljude, žene i muškarce i osobe sa invaliditetom. Ciljevi takođe uključuju smanjenje broja mladih koji nisu uključeni u rad, obrazovanje ili obuke i da globalna strategija za zapošljavanje mladih bude operativna.

Selena Dragojević-Gajić, Šabac, Srbija

Prijava

Konferencija će se održati 19. i 20. juna u Startit Centru Šabac i možete se prijaviti za svaki panel pojedinačno. Prisustvo je besplatno, ali je zbog ograničenog broja mesta potrebno da se prijavite putem sledeće forme.