FTP je 16. aprila napunio 50 godina.

File Transfer Protocol je kao standard objavljen 16. aprila 1971. godine, a tvorac mu je bio Abhaj Bušan, tada student na MIT-u. 

FTP je stvoren da olakša prenos fajlova među računarima u okviru ARPANET mreže, ali je razvijen dvadesetak godina pre nego što se internet masovno proširio, i pre nego što su se pojavile stvari poput veb stranica.

Prvi FTP radio je na NCP (Network Control Program), iz prostog razloga što TCP/IP standard tada još nije ni bio izmišljen.

Tokom godina, kako se razvijala tehnologija, i FTP je evoluirao kako bi prihvatio nove standarde: 1980. godine je počeo da radi sa TCP/IP tehnologijom, a 1985. je dobio oblik kakav danas poznajemo, uz dopunske izmene standardizacije kojima se, recimo, regulišu Ipv6 ili NAT.

U ranim godinama interneta FTP je bio gotovo jedini način da se razmenjuju fajlovi između računara, da se nešto skine sa internet stranice, ili da se kopije veb strana sačuvaju na računaru (za šta ga mnogi i danas koriste).

Tokom vremena, FTP je postao sve omraženiji među stručnjacima za sajber bezbednost — protokol je nastao pre samog interneta, a u to vreme sigurnost nije predstavljala značajan faktor. Kako je FTP u suštini potpuno nezaštićen, podložan je različitim napadima, te su zato razvijene sigurnije alternative.

FTPS primenjuje SSL enkripciju da zaštiti podatke, a SFTP je noviji protokol koji koristi Secure Shell (ili SSH) kako bi zaštitio protok podataka. Uprkos svemu, kako pokazuju istraživanja, milioni nezaštićenih FTP servera se svake godine obelodane na internetu, a od loše prakse nisu imune ni velike institucije.

Stoga je potrebno naglasiti da danas „postoji jedna, i samo jedna prihvatljiva upotreba nezaštićenog FTP-a, a to je kao anonimni FTP servis za skidanje više-manje javno dostupnih podataka. Svaku drugu upotrebu treba smatrati nebezbednom i izbegavati je.”

Zašto se onda još uvek koristi? Jednostavno, nakon pola veka konstantne upotrebe, FTP je izuzetno kompatibilan sa najrazličitijim sistemima, a postoji i veliki broj klijenata i drugih aplikacija koje podržavaju ovaj protokol, za razliku od mnogih modernih ali zatvorenih rešenja.

Iako se podrška za FTP na mnogim mestima gasi — recimo Chrome pretraživač ne podržava ftp linkove od januara 2021. godine i verzije 88 — sigurno je da se radi o jednoj od najdugotrajnijih tehnologija koje se svakodnevno koriste na internetu, i možemo očekivati da proslavi bar i šezdeseti rođendan.