Drugi meetup Data Science Srbije u novosadskom Startit Centru

Meetup će se održati u ponedeljak, 23. aprila od 18 časova.

Prvo predavanje u okviru drugog Data Science Srbija meetupa nosi naziv Big Data in Finance: Trends, Benefits and Pitfalls, a baviće se napretkom metoda obrade i analize velikih količina podataka, kao i pratećim primenama tehnika mašinskog učenja kojima su unapređene mnoge oblasti nauke i poslovanja.

Posebno je zanimljiva primena ovih metoda u onim oblastima koje tradicionalno nisu potpadale pod „egzaktnu“ nauku ili inžinjering, ali imaju dodira sa velikim brojem podataka na mikro nivou. Finansijski sektor je jedan od najupečatljivijih primera izvora takve vrste podataka.

Nakon kataklizmičkih promena izazvanih svetskom ekonomskom krizom, pojavio se trend drugačijeg načina struktuiranja finansijskih usluga, posebno onih koji su do tada uglavnom pokrivale banke. Na meetupu će biti analizirani glavni pravci razvoja fintech industrije, kao i evolucija finansijskih usluga i sredstava plaćanja nakon 2008. godine.

Biće razmotrene i prednosti inovacija koje su na tržište donele fintech kompanije i kriptovalute sa tehničkog, ekonomskog i regulatornog aspekta, ali i ukazano na neke potencijalne opasnosti nekritičkog praćenja ovog trenda od strane inovatora, investitora, pa i samih finansijskih institucija.

Drugo predavanje biće na temu Detekcije klaseva na termalnim i RGB slikama pšenice korišćenjem konvolucionih neuronskih mreža. U okviru njega biće predstavljeno kako se može baviti segmentacijom klaseva i njihovom detekcijom s ciljem kasnijeg automatskog prebrojavanja i povezivanja sa mapama prinosa i georeferenciranim podacima da bi se izvršila konačna procena prinosa.

Trenutno se ovaj proces izvršava ručnim prebrojavanjem u okviru jednog kvadratnog metra. Algoritam o kom će biti reči je kreiran u Pythonu koristeći Theano i Lasagne biblioteke. Baza podataka je prikupljana na terenu FLIR termalnom kamerom pod uglom od oko 30 stepeni da bi se zahvatila površina od približno jednog metra kvadratnog.

O predavačima

Dr Miloš Božović rođen je 1976. godine u Beogradu. Doktorirao je ekonomske nauke 2009. godine na Fakultetu za ekonomiju i poslovne studije Univerziteta Pompeu Fabra u Barseloni. Pored doktorata iz ekonomije, ima i zvanje doktora fizičkih nauka stečeno na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine.

Željana Šarić je istraživač u BioSense Institutu i studentkinja prve godine doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka, Energetika, Elektronika i telekomunikacije, Obrada Signala. Bila je članica tima koji je osvojio Honorable Mention for Overall Excellence rangiran kao četvrti na takmičenju SP Cup 2016 u konkurenciji 52 tima iz 23 zemlje, koje je organizovao IEEE Signal Processing Society. Autorka je i koautorka tri naučna rada.

Prijava

Meetup će se održati u ponedeljak, 23. aprila od 18 časova u novosadskom Startit Centru. Prisustvo je besplatno, ali je prijava obavezna i vrši se putem ovog linka.

Predstavljamo poslodavca
Zuehlke-mini-1.jpg

Zuhlke

Join our house of engineering

We inspire our customers and turn their visions and ideas into real-life results, applying cross-industry experience and our extensive expertise in business and technology. We combine our knowledge of engineering and IT, opening up new paths for our clients and implementing our projects quickly and reliably. We take responsibility for the products, services, and business models of the digital future.

Miloš Aleksić

NAPISAO/la članak     19. aprila, 2018.

  • Šta ti je na umu?
    Dodaj komentar · Pravila diskusije

  • Unesite termine za pretragu