Još martu prošle godine je najavljivano da će na novosadskoj Akademiji umetnosti srednjoškolci koji žele da se u budućnosti bave dizajnom igara moći da steknu diplomu iz ove oblasti. Ovih dana to je potvrđeno akreditacijom studijskog programa Dizajn video-igara.

Prvi ovakav akreditovani program u regionu nastao je iz projekta „Analiza industrije video-igara u Srbiji: ka novim zvanjima i obrazovnim profilima“ koji je realizovan tokom 2015. i 2016. godine. Akademija je bila nosilac ovog projekta, a finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Visokoobrazovni kadar u indsutriji video-igara

Za dve godine trajanja projekta sprovedeno je istraživanje o kvalifikacijama zaposlenih u industriji video-igara u tri grada: Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Da su na Akademiji opipavali puls tržišta i razmišljali o tome šta je potrebno privredi jasno je i iz saopštenja koje je doc. dr Manojlo Maravić koji je doktorirao na temi video-igara, poslao na adresu redakcije:

Prošle godine smo na Univerzitetu u Novom Sadu organizovali i konferenciju GEDU, koja je bila druga faza projekta, a na kojoj su učestvovali predstavnici ove industrije i univerziteta. Rezultati i zaključci istraživanja i konferencije su pokazali da postoji velika potreba za profilisanjem i postojanjem visokoobrazovanog stručnog kadra za rad u industriji video-igara, koji će stečenim kompetencijama obezbediti realizaciju i razvoj proizvodnih procesa.

Osim toga, i dekan fakulteta, Siniša Bokan, je prošle godine za Oradio rekao kako je Akademija prepoznala da se u okruženju pojavio veliki broj kompanija iz sfere kreativne gejming industrije s kojom je fakultet neposredno povezan. Tom prilikom je govorio o tome da određeni broj studenata koji diplomira na Akademiji bude angažovan od strane kompanija koje se bave razvojem igara.

I umetničke i tehničke veštine

Za sada je poznato da će prva generacija studenata biti upisana školske 2018/2019 godine. Stečena znanja podrazumevaće i ona iz umetničkog i tehničko-tehnološkog aspekta, pa tako sa fakulteta kažu:

Ishodi studiranja podrazumevaju razumevanje fundamentalnih principa dizajna video-igara i umeće primene stručno umetničkih i tehničkih veština: kreiranje prototipova, vođenje dizajnerske dokumentacije, 2D i 3D animacija i modelovanje, dizajn koncepta, narativa, nivoa i karaktera. Razumeće mehaniku i pravila igre i njihovu ulogu u kreiranju specifičnog igračkog doživljaja.

Ono za šta studenti treba da budu osposobljeni po diplomiranju sumirano je rečima:

Biće sposobni da naprave portfolio sa kojim će prikazati lični razvoj i sposobnost za produkovanje video-igara ili njihovih komponenti. Biće osposobljeni da dizajniraju, produciraju i distribuiraju sopstvene igre, te osnuju sopstveni studio. Moći će da doprinesu na kreativnom i profesionalnom nivou unutar interdisciplinarnih timova iz oblasti struke; i rade na pozicijama dizajnera video-igara, kreativnog direktora, scenariste, dizajnera.

20 studenata u prvoj generaciji

Sa Akademije smo dobili i informaciju da će u prvu generaciju na smeru Dizajn video-igara upisati 20 studenata i da će to biti četvorogodišnje osnovne akademske interdiciplinarne studije.

Broj studenata koji će se upisati na budžet i samofinanisranje znaće se po rapisivanju konursa od strane Univerziteta u Novom Sadu. Studenti koji se budu upisali na samofinansiranje za školarinu će morati da izdvoje 125.000 dinara.