DaFED Meetup #14: Razvijaj lokalno, distribuiraj globalno, i nauči kako da e-učiš

Mladen Lukić - 10. Septembar, 2013.

U sredu 04.09.2013. u prostorijama Kulturnog Centra Novi Sad održan je 14. po redu DaFED (Designers and Front End Developers) Meetup na kome smo imali priliku da čujemo dve vrlo različite, ali iz više uglova zanimljive priče na temu razvoja i finalizacije web projekata, kao i jedan malo drugačiji osvrt na eLearning.

Čaba Pardovicki (Develomon) i Des V. Anderson (CTO LearnUpon) su nas proveli kroz workflow razvoja web projekta na vašoj mašini, dobre i loše strane različitih pristupa razvoju web projekata u različitim okruženjima, dok se priča o “cloudbased” eLearningu dotakla toga koliko je bitno stvoriti vremena za korisnika i logiku, umesto da se to vreme troši na kucanje previše linija koda.

Za dobar razvoj u lokalu, koristimo ‘idealan workflow’

Po rečima Čabe Pardovickog, za otpočinjanje i privođenje kraju svakog web projekta potrebno je slediti nekoliko vrlo logičnih koraka. U idealnim uslovima, to izgleda približno ovako: razvoj na lokalnoj mašini > development site > staging site > production site. Upravo je o lokalnom sajtu bilo najviše reči u ovom izlaganju, o svim najvažnijim podešavanjima okruženja i različitim pristupima izgradnji okruženja na različitim platformama.

Da bi se postigla puna kontrola nad samim procesom izrade i kvalitetom finalnog sadržaja, apsolutno je esencijalno podesiti radno okruženje na svojoj mašini. Live okruženja treba izbegavati ako je ikako moguće. Na ovaj način možete podešavati sve moguće opcije koje će vam pomoći da kvalitetnije razvijete vaš web projekat, i predstavlja izuzetan način za kvalitetno testiranje i optimizaciju vašeg sadržaja. Još jedna prednost ovog pristupa je to da na svojoj mašini možete izbeći potrebu za development sajtom ako ste ‘one man show’, jer nemate potrebu da povezujete više različitih delova na jedan server.

LAMP, WAMP, MAMP and everything else

2 (2)

AMP (Apache/MySQL/PHP) su tri najčešće korišćena alata za izradu web projekata, i iako se u međuvremenu razvijaju drugačija rešenja za web servere i database servere, ovaj trio ćemo i dalje najčešće sretati na produkcionim sajtovima, u bilo kom okruženju, bio to Linux, Windows ili MacOS.

Instaliranje i podešavanje svakog od ova 3 alata posebno vam oduzima najviše vremena i truda, ali posebno kompajliranje svakog od njih vam donosi najveću moguću fleksibilnost i više kontrole u odnosu na već prekompajlirane (najčešće kod Linuxa), ili čak tri u jedan pakete, koji su najmanje fleksibilni, ali vam stvaraju vremensku uštedu.

Brojna podešavanja virtualnog i local hosta, kao i lokalnih PHP opcija služe vam da podesite bezbednost, putanje, vreme, resurse, kao i praćenje ponašanja vašeg servera. Sve ove opcije i podešavanja vam pomažu da postignete funkcionalnost kao i vidljivost vašeg web projekta, što je od početka bio i cilj.

Virtualna Mašina

Super stvar za podešavanje lokalnog servera je virtual box koji je lak za korišćenje i može se besplatno preuzeti. Predefinisana virtualna podešavanja, uz korišćenje resursa koje vi odredite, lako vas stavljaju u priliku da podešavate i poboljšavate funkcionalnost vašeg web projekta, a virtualne mašine su takođe vrlo korisne u situacijama kada radite na više projekata koji zahtevaju različite verzije MySQLa ili Apachea, te tako stvarate okruženja u kojima možete da ih istovremeno testirate.

U zavisnosti od pristupa, koristićete FTP, Secure Shell ili Rsync, ali imajte u vidu da ćete uglavnom puštati u rad na Linux serverima, te je vrlo bitno biti upoznat sa nekim od osnovnih komandi kao što su prikazivanje sadržaja i promena putanje foldera, vraćanje unazad, promena imena, kopiranje i brisanje foldera, kao i komande za promenu prava pristupa.

Šta je LearnUpon?

Des V. Anderson (CTO LearnUpon) je sa učesnicima DaFED Meetupa podelio svoj entuzijazam o započinjanju startapa i o razvoju platforme za eUčenje koja se ne bavi samim znanjem, već načinom na koji njegovi korisnici stižu do znanja i materijala iz kojih uče. Suštinski se LearnUpon bavi stvaranjem okruženja u kojem korisnici imaju pristup onlajn testovima i kursevima, ali na način koji u epicentar dešavanja stavlja upravo korisnika, traži njegovo učešće u kreiranju sadržaja i jako drži do povratne informacije koja je srž kvalitetne dvosmerne komunikacije. Najkraće rečeno, LearnUpon je “cloud based” LMS (learning management system) koji se bavi olakšavanjem učenja, a ne samim znanjem koje usvajamo.

Zašto da koristim e-učenje?

5 (1)

U doba kada je vrhunski cilj vlasnika preduzeća i kompanija da prave uštede na svim mogućim mestima, oni koji uviđaju da ne treba štedeti na znanju, znaju da treba da uštede na načinu na koji se to znanje stiče. Umesto slanja svojih zaposlenih na seminare i treninge, umesto trošenja velikih količina novca na avionske karte, hotelski smeštaj i gubitak radnog učinka, mnogo manje troškove imaju oni koji kupuju kurseve preko interneta ili plaćaju za kreiranje specifičnih kurseva koji odgovaraju potrebama poslodavca.

Pored toga što snižavaju troškove edukacije svojih zaposlenih, korisnicima su pružene i brojne opcije poput upravljanja bazom korisnika, formiranja izveštaji i obaveštenja o završenim i aktivnim kursevima, te lagana evaluacija i sertifikacija u kojoj vam je dovoljno da otkačite odgovarajući box. Koristeći SCORM, osnivači LearnUpona su postigli da sve kurseve možete dobiti u jednom popup prozoru što dodatno olakšava pristup i rad sa testovima, kao i obogaćivanje samih testova multimedijalnim sadržajima, propratnom dokumentacijom, itd. Ovo dalje omogućava da se testovima pristupa sa mobilnih i drugih bežičnih uređaja van radnog vremena, što je takođe jedan od važnih faktora zašto bi se vlasnici biznisa odlučili da svojim radnicima priušte ovakav vid edukacije, jer ne mora da ima uticaj na radne performanse u toku ranog vremena nego se kurs može pratiti tokom vožnje tramvajem ili autobusom kući.

Uštedite vreme u razvoju i trošite ga na logiku aplikacije!

Ono čime se LearnUpon može pohvaliti u svetu mladih startapa je njihovo insistiranje na odnosima sa korisnicima i isticanje važnosti customer supporta. Korišćenjem Ruby on Rails razvojnog okruženja i brojnih aplikacija kojima analiziraju funkcionalnost, ispravljaju greške, ispituju ponašanje aplikacije u različitim pretraživačima, zaposleni su uspeli da uspostave sistem u kome se instrukcije aplikacijama daju u jednoj liniji koda, što ostavlja dovoljno vremena za suštinski rad na samom razvoju aplikacije.

Od samog početka je prepoznata potreba da se zajedno sa korisnikom radi na tome kako finalni proizvod treba da izgleda, za razliku od previše puta neuspešne strategije u kojoj se pokušava prodati ono što je već napravljeno. Korisnici učestvuju u kreiranju sadržaja i sami biraju količinu podataka i opcija koje žele da vide tokom korišćenja aplikacije. Svaka greška uočena tokom njihovog korišćenja se skoro momentalno beleži, njen uzrok se vrlo brzo uočava i otklanja, o čemu se korisnici i obaveštavaju, kako bi mogli ponovo da urade to što im aplikacija ranije nije omogućila.

Ovim pristupom se u vreme povoja same koncepcije eUčenja obezbeđuje da LearnUpon bude prepoznat kao partner kome je klijent važan i mesto na kome ćete uvek moći da pronađete i kreirate upravo onaj sistem za učenje kakav ste odlučili da vam je potreban, u vreme kada znanje zastareva onoliko brzo koliko mi brzo učimo.

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ovom Meetupu, prezentacije naših gostiju možete pogledati na zvaničnom Youtube kanalu DaFEDa www.youtube.com/user/DaFEDteam