CROSO portal nedostupan zbog kvara na opremi nastalog kao posledica nestanaka struje

Ali će rokovi za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje biti produženi.

Nevenka Rangelov - 1. Novembar, 2018.

Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) prestao je sa radom zbog više sukcesivnih nestanaka struje koji su rezultovali kvarom na opremi. Portal je nedostupan već nekoliko dana, a na popravci sistema se prema zvaničnim tvrdnjama intenzivno radi.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu tvrdi da će Kancelarija insistirati da primarna lokacija CROSO-a bude prebačena u novi državni data centar:

Kancelarija za IT i eUpravu je dala svu tehničku podršku CROSO u oporavku sistema. Kako se slični problemi ne bi ponavljali, Kancelarija će insistirati da primarna lokacija CROSO bude prebačena u Državni data centar koji ispunjava najviše tehničke i bezbednosne standarde.

Po ovom pitanju se oglasio i Centralni registar:

Obaveštavamo vas da je zbog tehničkih problema koji su nastupili kao posledica više sukcesivnih nestanaka električne energije u toku kratkog vremenskog intervala i pored svih mera, odnosno protokola predviđenih za slučaj nestanka električne energije (UPS oprema, Agregat) došlo do nepredviđenog kvara na delu opreme.

U skladu sa tim obaveštavamo vas da će sistem Centralnog registra biti nedostupan za rad kao i da će u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti biti produžen rok za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje.

Stručne službe preuzimaju sve neophodne korake kako bi nedostupnost trajala što kraće, te vas molimo za razumevanje.

Milan Trbojević iz knjigovodstvene agencije Knjiški moljac, prokomentarisao je kakve su moguće posledice ovog prekida u radu.

Posledice ovoga su pre svega gubitak poverenja ljudi u sistem koji funkcioniše znatno bolje od kada je sve elektronski. Moguće posledice po budžet mogu biti neprijavljivanje radnika i  i izostanak borbe protiv sive ekonomije.

Glavni problem je trenutna nemogućnost prijavljivanja radnika i ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja i nadam se da će ovaj problem biti pravi alarm i da će ovaj kao i svi ostali elektronski sistemi sada biti dodatno obezbeđeni i poboljšani kako više ne bi dolazilo do ovakvih prekida. Ako se to dogodi to će biti najveća korist koja je nastala iz ove greške.

Da podsetimo, slični problemi sa CROSO portalom su se dešavali i ranije kada je tokom novogodišnjih praznika 2017. portal bio nedostupan.