Climathon 2019 Subotica — hakaton posvećen upravljanju otpadom

Climathon će biti održan u Startit Centru Subotica 25. oktobra od 14 časova i trajaće 24 sata.

U Subotici će 25. i 26. oktobra biti održan Climathon koji će okupiti lokalne i regionalne timove od tri ili četiri osobe, sa mentorima i ekspertima koji će im pomoći da razviju održivo rešenje gorućeg problema u gradu — svega vezanog za WASTE MANAGEMENT. Samo neki od primera rešenja na kojima timovu mogu raditi su: optimizacija ruta kamiona koji skupljaju otpad, pravljenje smart binova, upotreba cirkularne ekonomije u proizvodnji tkanine, kompostiranje, aktivacija građana kroz lokalne zajednice na obodima grada, primena IT tehnologija u optimizaciji, itd.

Timovi mogu da imaju različite pristupe rešenju izazova od podizanja svesti i aktivacije društvene zajednice sa fokusom na inovativne firme, startape, studente, đake i njihove mentore.

Za osmišljavanje svojh rešenja timovi će imati na raspolaganju 24 sata, tokom kojih će uz podršku mentora moći da kreiraju inovativne, sprovodive i održive ideje.

O problemu

U godini kada prvi kompletan Regionalni centar za upravljanje otpadom u Srbiji, koji se nalazi u subotičkom regionu, počinje sa radom, grad Subotica se suočava sa izazovima koje implementacija jednog ovako kompleksnog sistema nosi — uvođenje primarne i sekundarne selekcije, transport odvojenih frakcija do Regionalnog centra, opremanje centara za sakupljanje otpada koji se ne može odložiti u kontejnere (tzv. „reciklažnih dvorišta”), kompostiranje na centralnom kompostilištu i upravljanje sanitarnom deponijom.

Za uspešno ostvarenje ciljeva, potrebno je učešće šire zajednice, a inovativna i kreativna rešenja su dobrodošla kako bi sistem bio što optimalniji kako s ekonomskog aspekta, tako i s apsekta zaštite životne sredine.

O izazovu

 1. Reduce (smanjenje nastanka otpada)
 • smanjenje upotrebe nepotrebne ambalaže, kesa i drugih proizvoda za jednokratnu upotrebu (nalaženje konkurentnih alternativa, uvođenje povratne ambalaže u trgovini i ugostiteljskim delatnostima, it. )
 • smanjenje nastanka kabastog i tekstilnog otpada (organizovana razmena nameštaja, odeće i obuće, organizovanje sistema za iznajmljivanje predmeta koji se ređe koriste)
 • smanjenje bacanja hrane (razmena, doniranje u humanitarne svrhe, korišćenje za ishranu životinja)
 • održivo upravljanje zelenim baštenskim otpadom i drugim biorazgradivim otpadom (korišćenje za ishranu životinja ili u druge svrhe, kompostiranje na mestu nastanka)
 1. Reuse (ponovna upotreba proizvoda)
 • održivo upravljanje otpadnim staklom (pronalaženje rešenja za ponovnu upotrebu ili komercijalnu primenu u druge svrhe)
 • inovativna rešenja za ponovnu upotrebu tekstila
 1. Recycle
 • pronalaženje inovativnih rešenja za upravljanje posebnim tokovima otpada (električni i elektronski otpad, otpadno ulje, istrošene baterije i akumulatori) kroz povezivanje građana sa operaterima koji otkupljuju ove kategorije otpada

Partneri projekta

Climathon u Subotici je podržan od strane UNDP , Climate-KIC, kao i mnogih drugih velikih lokalnih i regionalnih kompanija, a sprovode ga UN BeSo i Startit.

Zahvaljujući našem lokalnom partneru, Gradu Subotici, ovaj Climathon će imati neograničenu pomoć u sakupljanju realnih podataka sa lokala o ovom problemu.

Kome je namenjen ovaj hakaton?

Pozivaju se svi inovatori, preduzetnici, aktivisti iz oblasti zaštite životne sredine, studenti i svi oni koji misle da se mogu suočiti sa dvadeset četvoročasovnim izazovom rada na inovativnom rešenju u cilju unapređenja ovog problema u Subotici.

Od učesnika se očekuje da ponesu svu tehniku i prateću opremu koja im je potrebna za rad. Startit Centar Subotica omogućava pristup infrastrukturi i elementarnoj opremi, kao i hranu i piće za sve učesnike tokom 24 sata događaja.

Cilj i nagrade

Cilj Climathona je da proširi svest o klimatskim promenama i ekološkim problemima i da dovede do osmišljavanja kreativnih i održivih rešenja. Ove godine će se u više od 100 gradova u 44 zemlje sveta istog dana održati najveći svetski hakaton vezan za unapređenje kolektivnih rešenja za klimatske promene na globalnoj skali.

Ipak, za najbolje učesnike događaja je obezbeđen nagradni vaučer za simboličnu kupovinu tehničke opreme.

Prijave

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem ovog linka. Rok za prijavu je 22. oktobar u 23:59. 

Prijavite svoj tim kako biste zajedno proširili svest o klimatskim promenama, naučili nešto novo, realizovali svoje ideje i zabavljali se. Vlasništvo nad onim što kreiraju tokom hakatona učesnici zadržavaju za sebe.

Climathon će biti održan u Startit Centru Subotica (Korzo 1, drugi sprat) 25. oktobra od 14 časova i trajaće 24 sata.

Predstavljamo poslodavca
Telesign_logo-1-1.jpg

TeleSign

Connect & Protect Online Experiences

TeleSign povezuje i štiti svoje korisnike uz pomoć sofisticiranih rešenja za utvrđivanje i proveru identiteta internet korisnika. Uz pomoć API, koji omogućuje samu komunikaciju, registraciju korisnika i data insight, mi smo u mogućnosti da rešimo svakodnevne izazove koje naši korisnici imaju povezujući tako njihovu poslovnu stranu sa složenom stranom globalnih telekomunikacija.

Željko Crnjaković

 • Šta ti je na umu?
  Dodaj komentar · Pravila diskusije

 • Unesite termine za pretragu