Climathon 2019 Subotica — hakaton posvećen upravljanju otpadom

Climathon će biti održan u Startit Centru Subotica 25. oktobra od 14 časova i trajaće 24 sata.

Željko Crnjaković - 9. Oktobar, 2019.

U Subotici će 25. i 26. oktobra biti održan Climathon koji će okupiti lokalne i regionalne timove od tri ili četiri osobe, sa mentorima i ekspertima koji će im pomoći da razviju održivo rešenje gorućeg problema u gradu — svega vezanog za WASTE MANAGEMENT. Samo neki od primera rešenja na kojima timovu mogu raditi su: optimizacija ruta kamiona koji skupljaju otpad, pravljenje smart binova, upotreba cirkularne ekonomije u proizvodnji tkanine, kompostiranje, aktivacija građana kroz lokalne zajednice na obodima grada, primena IT tehnologija u optimizaciji, itd.

Timovi mogu da imaju različite pristupe rešenju izazova od podizanja svesti i aktivacije društvene zajednice sa fokusom na inovativne firme, startape, studente, đake i njihove mentore.

Za osmišljavanje svojh rešenja timovi će imati na raspolaganju 24 sata, tokom kojih će uz podršku mentora moći da kreiraju inovativne, sprovodive i održive ideje.

O problemu

U godini kada prvi kompletan Regionalni centar za upravljanje otpadom u Srbiji, koji se nalazi u subotičkom regionu, počinje sa radom, grad Subotica se suočava sa izazovima koje implementacija jednog ovako kompleksnog sistema nosi — uvođenje primarne i sekundarne selekcije, transport odvojenih frakcija do Regionalnog centra, opremanje centara za sakupljanje otpada koji se ne može odložiti u kontejnere (tzv. „reciklažnih dvorišta”), kompostiranje na centralnom kompostilištu i upravljanje sanitarnom deponijom.

Za uspešno ostvarenje ciljeva, potrebno je učešće šire zajednice, a inovativna i kreativna rešenja su dobrodošla kako bi sistem bio što optimalniji kako s ekonomskog aspekta, tako i s apsekta zaštite životne sredine.

O izazovu

  1. Reduce (smanjenje nastanka otpada)
  1. Reuse (ponovna upotreba proizvoda)
  1. Recycle

Partneri projekta

Climathon u Subotici je podržan od strane UNDP , Climate-KIC, kao i mnogih drugih velikih lokalnih i regionalnih kompanija, a sprovode ga UN BeSo i Startit.

Zahvaljujući našem lokalnom partneru, Gradu Subotici, ovaj Climathon će imati neograničenu pomoć u sakupljanju realnih podataka sa lokala o ovom problemu.

Kome je namenjen ovaj hakaton?

Pozivaju se svi inovatori, preduzetnici, aktivisti iz oblasti zaštite životne sredine, studenti i svi oni koji misle da se mogu suočiti sa dvadeset četvoročasovnim izazovom rada na inovativnom rešenju u cilju unapređenja ovog problema u Subotici.

Od učesnika se očekuje da ponesu svu tehniku i prateću opremu koja im je potrebna za rad. Startit Centar Subotica omogućava pristup infrastrukturi i elementarnoj opremi, kao i hranu i piće za sve učesnike tokom 24 sata događaja.

Cilj i nagrade

Cilj Climathona je da proširi svest o klimatskim promenama i ekološkim problemima i da dovede do osmišljavanja kreativnih i održivih rešenja. Ove godine će se u više od 100 gradova u 44 zemlje sveta istog dana održati najveći svetski hakaton vezan za unapređenje kolektivnih rešenja za klimatske promene na globalnoj skali.

Ipak, za najbolje učesnike događaja je obezbeđen nagradni vaučer za simboličnu kupovinu tehničke opreme.

Prijave

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem ovog linka. Rok za prijavu je 22. oktobar u 23:59. 

Prijavite svoj tim kako biste zajedno proširili svest o klimatskim promenama, naučili nešto novo, realizovali svoje ideje i zabavljali se. Vlasništvo nad onim što kreiraju tokom hakatona učesnici zadržavaju za sebe.

Climathon će biti održan u Startit Centru Subotica (Korzo 1, drugi sprat) 25. oktobra od 14 časova i trajaće 24 sata.