Besplatan osnovni kurs Pythona u Startit Centru Šabac

U periodu od 15. aprila do 16. maja biće održano 10 časova na kojima će polaznici obraditi metode ugrađene u Pythonu, način kreiranja i korišćenja funkcija, instalaciju i rad sa bibliotekama.

Una Gemović - 27. Mart, 2019.

Kurs počinje 15. aprila i obradiće početne korake u programiranju programskim jezikom Python, počev od upoznavanja sa Pythonom kroz kratak pregled istorije, razvoja, uticaja na druge programske jezike, kao i mogućnosti samog jezika i njegove upotrebe. Polaznici će proći kroz proces instalacije treće verzije Pythona i naučiti rad u okruženjima za programiranje IDLE i Jupyter Notebook.

Kurs će obraditi metode ugrađene u Pythonu, način kreiranja i korišćenja funkcija, instalaciju i rad sa bibliotekama, a polaznici će imati priliku da rade sa nekim od najbitnijih biblioteka poput Pandas, Requests , oprobati web-scraping sa BeautifulSoapom i kreirati GUI koristeći Tkinter biblioteku. Korisnici će takođe naučiti rad sa jednostavnijim izvorima podataka poput csv, txt, json dokumenata, kao i rad sa SQLite bazom podataka.

Na kraju kursa polaznici će biti osposobljeni da projektuju i kreiraju Python programska rešenja za jednostavne i srednje složene probleme kroz izradu nekoliko aplikacija, kao i jedne finalne aplikacije sa korisničkim grafičkim interfejsom i SQLite bazom podataka.

Ciljevi

 1. Upoznavanje sa mogućnostima i primenom Pythona
 2. Rad sa osnovnim bibliotekama, njihova instalacija i upotreba
 3. Osnove web scrapinga
 4. Osnove rada na uvozu i izvozu podataka iz različitih izvora
 5. Kreiranje aplikacije sa GUI interfejsom — Katalog knjiga

Kurs je namenjen početnicima u svetu Pythona, bilo da poseduju neko prethodno iskustvo programiranja uz pomoć drugih jezika ili bez ikakvog iskustva. Kurs će biti zanimljiv i svima koje interesuje Data Science i primena Pythona u svrhu automatizacije rukovanja podatcima.

Termini kursa

Kurs je raspoređen u 10 termina, sa po dva termina sedmično počev od 15. aprila do 16. maja. Kurs će biti održan ponedeljkom i četvrtkom u trajanju od po dva sata u vremenu od 18 do 20 časova u prostorijama Startit Centra Šabac. Poželjno je da polaznici kursa poseduju svoje laptop računare.

Program kursa

 1. dan
 1. dan
 1. dan
 1. dan
 1. dan
 1. dan
 1. dan
 1. dan
 1. dan
 1. dan

Uslovi za učešće na kursu

Napomena: depozit je jedini način koji imamo kojim možemo da osiguramo primanje samo ozbiljnih polaznika. U slučaju da polaznik prekrši dogovor o redovnosti i posvećenosti, depozit neće biti vraćen, ali ni zadržan od strane naše organizacije, već će biti uplaćen u dobrotvorne svrhe. Sva prava i obaveze organizatora i polaznika se definišu ugovorom.

Predavač

Dejan Petrović živi i radi u Šapcu, inženjer, preduzetnik, konsultant u primeni IT-ja, programer sa više od 30 godina iskustva u aplikativnom programiranju, projektovanju, izradi i održavanju SQL baza podataka, back-end programiranju, pasionirani elektroničar, osnivač Udruženja za promociju IT i elektronike ‚‚Galaksija”, Data Scientist, freelancer i suvlasnik u dva privatna preduzeća. Ponosan saradnik Maker Festa i Udruženja Maker iz Novog Sada.

Prijave

Prisustvo je besplatno, ali zbog ograničenog broja mesta potrebno je da se prijavite putem sledeće forme do četvrtka, 11. aprila. Nakon toga organizatori će obavestiti prijavljene da li su primljeni u odnosu na broj raspoloživih mesta.