Jedan od najstarijih mimova internet kulture, „All your base are belong to us”’ je postao popularan sa videom koji je osvanuo na internetu pre punih dvadeset godina.

Kako prenosi Ars Technica, ova fraza i sve oko nje zapravo ima zanimljivu pozadinu. Glavni deo čuvenog videa potiče od uvodne sekvence japanske igre Zero Wing za SEGA Mega Drive koja je objavljena 1992. godine. Igra je prvobitno skrenula pažnju na sebe i postala internet senzacija zbog katastrofalnog prevoda na engleski.

Na samom početku je fenomen bio poznat maloj grupi internet korisnika koji su putem emulatora uspeli da izvuku izvorni sadržaj na svoje računare, i potom ga među sobom delili u vidu gifa. Po svemu sudeći, to je bilo nešto nalik internoj šali.

Sa širenjem interneta i pojavom FlashPlayer-a proširile su se i kreativne mogućnosti korisnika, pa se tako izvorni gif sve više i raznovrsnije modifikovao, a ujedno je sve veći broj ljudi bio u prilici da ga sretne i uključi se u modifikovanje.

Koristeći se tada novim mehanizmima koje danas svi dobro poznajemo, ovaj video, kao i mnogi slični njemu, širili su se među različitim otvorenim i zatvorenim zajednicama, po forumima i četovima, na sličan način na koji se danas proizvode i šire mimovi.

Kako tumači The Verge, video predstavlja prelazni oblik sa ranih, tekstualnih mimova, na multimedijalne mimove kakve danas poznajemo. Gledajući ga savremenim okom, izgleda kao nešto između spota, remiksa, i slajdšoua mimova.

Baš kao što je čest slučaj i sa modernim mimovima, među nebrojenim varijacijama, iz nekog razloga se jedna obično izdvoji i stekne kultni status. Tako je i video koji je korisnik “Bad-CRC” napravio i postavio na sajt Newgrounds u februaru 2001. godine postao senzacija, i za mnoge je predstavljao prvi susret sa čitavim fenomenom.

Video je zaokupio pažnju medija, pa je i Wired 2001. godine pisao o njemu. U međuvremenu je fraza „all your base are belong to us” postala samostalni mim, pa se može naći na najrazličitijim mestima (kao, na primer, među čit‐kodovima za Warcraft 3).

Video se još uvek može pogledati u izvornom obliku na Newgrounds sajtu.