← POSLOVI

Ansio

Power BI Analyst

OSNOVNO O POZICIJI

ROK

DANAS

LOKACIJA

POLITIKA REMOTE RADA

Nema informacija

PREDUSLOVI

NUŽNA ZNANJA

POŽELJNA ZNANJA

Technical skills and experience required:

Preferred/Optional Skills

PRIJAVI SE VIŠE O FIRMI