Kliker centar već godinama unazad osnovcima i predškolcima pruža znanja i gradi interesovanja za nove tehnologije, organizacijom inovativnih radionica i kurseva programiranja, robotike, elektronike, 3D štampe, web programiranja i još mnogo toga drugog.

U svetu gde se konstantno govori o nedostatku programerskih i drugih IT zanimanja, Kliker centar gotovo od samog početka želi svoj model edukacije da učini pristupačnim i dostupnim celom regionu – i u tome su do sada bili jako uspešni. Sklapanjem partnerstava, kroz 8 godina postojanja uspeli su da izgrade mrežu Kliker centara, koju i dalje razvijaju, i koju žele da skaliraju još više.

O tome kako je nastao Centar, kako se razvijao, na koji način postiže uspeh, kako treba edukovati mlade, i šta su dalje ambicije, razgovarali smo sa Miomirom Popeskovim, osnivačem Kliker centra.

Zašto je i kako nastao Kliker centar?

Kliker je nastao 2015. godine, iz želje da se deci i mladima približe nove tehnologije na interesantan i kreativan način, kako bi se zainteresovali za zanimanja koja su već tada bila veoma tražena. Uvidevši da su u razvijenim zemljama već preduzeti koraci ka usmeravanju dece ka IT-u, shvatili smo da, kao pripadnici neformalnog sektora i kao sistem koji je agilniji od državnog, možemo tako nešto ponuditi deci u Beogradu, a onda i regionu. 

U to vreme su postojale privatne škole koje su bile namenjene skoro isključivo nadarenoj deci, a mi smo želeli da učenje programiranja bude dostupno svima, kako kroz komercijalne programe, tako i kroz jednokratne besplatne radionice ili putem stipendiranja određenog broja polaznika.

Ako izuzmemo u početku često postavljano pitanje poput „Šta deca od 8 ili 9 godina uopšte mogu da isprogramiraju?” validacija te ideje je došla prilično brzo. Nakon prvih održanih promotivnih radionica, koje su ujedno bile i prve aktivnosti koje su se održale u tada novootvorenom beogradskom Startit centru, a zatim i otvorenog upisa na tromesečne kurseve, formirane su prve dve grupe dece, koje su u neku ruku bile i probne, jer smo veliki deo programa pravili u hodu, sakupljajući materijale sa interneta.

Nakon prvog uspešno završenog ciklusa, selektovali smo inicijalnu grupu od četiri predavača, studenata završne godine MATF-a, koji su imali ulogu i autora nekoliko kurseva, čime smo krenuli da širimo ponudu programa za buduće klikeraše, ali i veliki broj polaznika koji je već tada imao želju da nakon jednog kursa nastavi dalje, pa smo vođeni time krenuli da kreiramo kurikulum tako da deca mogu što duže u kontinuitetu da pohađaju nastavu. Uporedo sa širenjem ponude programa i povećanjem broja polaznika rastao je i broj lokacija na kojima smo nudili kurseve u Beogradu, a zajedno sa tim odtvarale su se i nove prilike za saradnju sa različitim organizacijama i institucijama.

Zašto je ova vrsta edukacije važna?

Na prvom mestu, upoznavanje sa programerskim načinom razmišljanja je korisno jer kod dece razvija logiku, sposobnost rešavanja problema pomoću rasčlanjivanja na manje probleme, kritičko i algoritamsko razmišljanje. Osim ovoga, jako je važno da kod dece razbijemo predrasude da je programiranje samo za genijalce i da ih motivišemo da budu aktivni stvaraoci u svetu novih tehnologija, tačnije da sami kreiraju sadržaj koji inače svakodnevno konzumiraju, poput igrica, mobilnih i veb aplikacija, animacija itd.

Bitna komponenta Kliker edukacije je što je u školi i na časovima sasvim u redu biti geek ili zaljubljenik u igrice, matematiku, mangu i slično, jer su velike šanse da da barem još neko od dece iz grupe upravo isto to voli. Ono na šta takođe obraćamo puno pažnje, to je selekcija predavača, koji moraju imati dara za rad sa decom, a istovremeno i sposobnost prenošenja potrebnog znanja, kao i da im budu uzori u daljem usmeravanju kroz školovanje. 

Kada ste znali da ste uspeli? Kako je došlo do ideje da napravite franšizu?

Najveća potvrda uspeha su nam bile reakcije i komentari dece i roditelja, koji su bili izuzetno zadovoljni znanjem i atmosferom koju su deca dobijala na našim časovima. Napravili smo sistem gde zahvaljujući radu u malim grupama, kao i stalnom komunikacijom sa roditeljima, putem anketa, testova i izveštaja od strane predavača, uspevamo da ispratimo napredak svih polaznika, da reagujemo ukoliko vidimo da neko dete slabije prati nastavu ili je naprednije od ostatka grupe i time održimo kvalitet rada koji nam je imperativ. 

Rezultat takvog pristupa je bio da nam najveći broj polaznika dolazi po preporuci, takozvana reklama „od usta do usta”. To su zatim prepoznale i različite organizacije i kompanije koje promovišu IT, edukaciju, aktivnosti za decu ili posluju u domenu IT-ja, što nam je otvorilo vrata za neke sjajne projekte i saradnje, čime smo se pozicionirali kao najkvalitetnija i najveća škola programiranja i novih tehnologija za decu u Beogradu. 

Već u drugoj godini postojanja dobijamo upite iz drugih gradova, pa i okolnih država, vezano za sprovođenje naših programa na tim teritorijama i tad se prirodno nametnula ideja o franšiznom modelu poslovanja.

Zašto baš franšiza? 

Već 2017. godine nam se, bez ideje o franšizi, javljaju dva potencijalna partnera sa idejom da pokrenu Kliker centar u svom mestu. Vrlo brzo se to i desilo, što je bilo dovoljan znak da franšizni model poslovanja ima veliki potencijal. Taj deo poslovanja je podrazumevao postavljanje sistema, procedura i definisanje jasnih koraka kako bismo mogli da skaliramo biznis, a da istovremeno zadržimo kvalitet koji je prepoznatljiv, kao i da sprovodimo inovacije koje su od tog momenta morale da se implementiraju na celu mrežu škola. 

U ovakvom modelu franšizer (primalac franšize) dobija pristup poslovnom konceptu, svim materijalima, kao i marketinškim i operativnim postupcima. Pored svega toga, najbitnija stvar je da dobija podršku u pokretanju i vođenju biznisa od strane davaoca franšize. 

Upravo sistemom podrške osiguravamo uspešno i održivo širenje poslovanja, kao i povećanje profitabilnosti, kako za franšizere tako i za davaoca franšize. Franšizeri profitiraju od pristupa dokazanom poslovnom konceptu, brendu, marketinškim aktivnostima, obuci, podršci, dok davalac franšize, u ovom slučaju Kliker Tech doo, ostvaruje prihod širenjem svog poslovnog modela, bez potrebe za velikim ulaganjima u pokretanje i vođenje novih lokacija.

Nije li rizično drugima prepustiti da vode stvari? Kako osiguravate kvalitet?

Kvalitet usluge je zagarantovan time što svaki predavač koga franšizer odabere prolazi kroz obuku za svaki od kurseva koji će držati. Pored obuka, svaki naš kurs ima nastavni materijal koji je do detalja objašnjen, a pored toga imamo koordinatore za nastavu koji su stalno dostupni svim kolegama u slučaju neke nejasnoće ili potrebe za dodatnim materijalom. Posle svakog ciklusa radi se evaluacija predavača i time vršimo kontrolu kvaliteta nastave. 

Proces je prilično jednostavan – nakon inicijalnog upita i popunjavanja upitnika za potencijalne franšizere, ugovaramo sastanak, onlajn ili uživo. Nakon tog sastanka i mi i potencijalni partner imamo vremena da sredimo utiske, napravimo analize i donesemo konačnu odluku, što je i najveći izazov u procesu, koja rezultira potpisivanjem ugovora o pristupanju franšiznom sistemu.

Nakon toga dolazi nama lakši tehnički deo, gde jedan koordinator, koji je zadužen za tu lokaciju, zajedno sa franšizerom prolazi kroz proces uspostavljanja centra. Deo tih koraka jeste nabavka opreme, pronalaženje predavača, pronalaženje lokacije itd. Paralelno tome se dešavaju prve marketinške aktivnosti, uspostavljanje kanala na društvenim mrežama, prikupljanje inicijalnog broja pratilaca, to jest uspostavljanje kritične mase.

Najveća prednost je što kroz svaki korak naši franšizeri prolaze zajedno sa svojim koordinatorom, nisu prepušteni sami sebi. Na taj način osiguravamo da bilo ko može da postane partner, uopšte ne mora da bude neko iz oblasti programiranja. Imamo vlasnike franšiza koji su pravnici, ekonomisti, prosvetni radnici, pedagozi, i slično.

Sada je maj 2023. i mi, pored 6 sopstvenih poslovnica u Beogradu, imamo 23 franšizna centra širom Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, a još 4 nove lokacije, koje nećemo još otkrivati, u procesu su pristupanja sistemu.

Deluje da je sam program i način organizacije veliki deo vašeg uspeha. Kako se formiraju kursevi, ko ih osmišljava i kako znate da će biti dobro primljeni?

Svi naši programi kreiraju naši predavači za naše polaznike, i na to smo jako ponosni. Smatramo da je to jako važno, jer oni najbolje mogu da osete šta je to što bi deci još mogli da ponudimo kako bi postojeće znanje nadogradili, a da sa druge strane bude interesantno i da mogu da iskažu svoju kreativnost. Takođe nam je važno da kursevi budu relevantni koliko god je to moguće, u smislu da koncepti koje usvajaju budu univerzalni i primenjivi u više sfera programiranja kao i da konkretni programski jezici budu aktuelni i imaju perspektivu u razvoju budućih tehnologija. 

Ono što nas i dalje izdvaja od sličnih škola je što insistiramo na tome da svaki novi kurs mora imati posebno napisanu prateću literaturu, jasno definisane projekte, domaće zadatke i testove za proveru znanja. Ono što dobar edukativni program mora da ima je deo koji je obavezan da se pređe sa polaznicima na času kako bi kurs zadržao predviđenu formu i cilj, ali da opet ima dovoljno prostora da, ukoliko predavač uvidi da grupa ima neke posebne afinitete, prilagodi lekciju njihovim sugestijama, u cilju maksimalne motivisanosti te grupe.

Stalno osluškujemo komentare, razgovaramo sa polaznicima i roditeljima, pratimo razvoj relevantnih edukativnih platformi i trendove u ovoj oblasti. Kao manji tim, možemo da iskoristimo sve ove informacije i budemo agilni i prilagodljivi, što daje rezultate. Naravno, naša koordinatorka za nastavu, kao i autori i novih i starih kurseva, su uvek otvoreni za sugestije i spremni da koriguju kurikulume, ukoliko se ispostavi da za tim ima potrebe, svi smo svesni da tek posle nekoliko iteracija možemo doći do kvaliteta programa kakvim možemo biti u potpunosti zadovoljni.

Kliker kreira programe za mlađu i stariju decu. Kako to izgleda u praksi, i kakav je sadržaj programa?

Naši programi mogu da se podele na dve vrste: kurseve za predškolce i osnovce do V razreda, gde je zastupljeno uglavnom blokovsko programiranje, i kurseve za starije osnovce od VI razreda pa nadalje. Ova podela se nekako sama nametnula, jer se ispostavilo da negde na prelazu između V i VI razreda osnovne škole, deca postaju spremna za prelazak sa takozvanog blokovskog programiranja na tekstualno. I dok je u tim mlađim uzrasnim grupama fokus na logici i usvajanju osnovnih principa uglavnom kroz igru, od VI razreda počinje učenje konkretnih programskih jezika, sintakse, apstraktnijih koncepata itd.

Za svaki novi program prvo odredimo oblasti koje će se izučavati, s tim da pazimo da to bude nešto što u ostalim programima nije obrađivano na sličan način. Nekog vida poklapanja mora biti jer su osnovni principi programiranja nešto što je ključno, i bitno nam je da deca to savladaju kroz različita okruženja. Nakon toga se pristupa pisanju pojedinačnih lekcija. Svaka lekcija ima deo koji se radi na času, uz dodatak koji se može preći ukoliko je grupa naprednija. Tu su naravno i zadaci za kod kuće, a takođe se pripreme i testovi koji nisu klasični školski testovi već više informacija predavačima da znaju šta je deci bilo teško ili možda prelako, pa da to u nekoj narednoj iteraciji možemo da menjamo. Izmene smo uvek spremni da pravimo, predavači iz svih centara imaju slobodu da našoj koordinatorki za nastavu daju predloge koje mi uvek rado razmotrimo.

Pokazalo se da programi gde uspemo da deci prenesemo planirana znanja tako što će zapravo praviti manje ili više kompleksne video igrice, su i oni koji im se najviše sviđaju. To je prosto realnost današnjih generacija, ali moramo reći da ima i dece koja preferiraju isključivo kodiranje, takođe i onih koji vole interaktivnije kurseve poput Robotike, 3D štampe i modelovanja ili Elektronike, kao i onih koje više privlači grafički dizajn i crtanje.

Na šta ste najponosniji? Šta je sledeće za Kliker?

Nakon skoro 8 godina postojanja, sa preko 12.000 polaznika na 30ak lokacija širom regiona, možemo slobodno da kažemo da je inicijalna ideja zaživela u punom kapacitetu, Kliker je postao mesto gde deca koju privlači programiranje, robotika, elektronika ili 3D štampa, mogu dalje da istražuju svoja interesovanja i time trasiraju svoj put ka odabiru budućih perspektivnih profesija. 

Tokom godina, stotine dece je nakon Kliker kurseva odabralo da pohađa srednje IT škole ili specijalizovana IT odeljenja, neki od njih su već i na fakultetima i na putu da budu odlični inženjeri, a veliko nam je zadovoljstvo da od ove godine među predavačima imamo i kolegu koji je pre šest godina bio naš polaznik. Sve to na neki način potvrđuje naš uspeh.

Naravno, ne treba i neće sva deca dalje školovanje usmeriti u pravcu branši srodnih IT-ju, ali je sigurno da će tokom pohađanja naših kurseva steći veštine koje će im značiti čime god odluče da se dalje bave u životu. 

U kontekstu franšize, raduje nas što partneri koji uđu u sistem, nakon pola godine ili godinu dana, u velikom broju slučajeva odlučuju ili razmatraju da otvore još jedan ili više centara. To nam govori da veruju u perspektivu ovakvog vida edukacije, kao i da su zadovoljni podrškom koju dobijaju.

Što se tiče našeg rada, trenutno smo fokusirani na Balkan i glavni cilj za naredni period je širenje u tom regionu, međutim, verujemo da imamo fantastičan proizvod koji bez problema može da se proširi na Evropu, ali i na ceo svet. Ovim putem pozivamo sve ljude koji bi želeli da pokrenu svoj biznis, a još nemaju jasnu viziju šta bi to bilo, da se informišu šta i kako mi to radimo – možda se ispostavi da je baš to ono što su sve vreme želeli.