Startap kurs za srednjoškolce u Startit Centru Vršac

Kurs počinje u četvrtak, 11. oktobra u 18 časova.

Marija Egerić - 9. Oktobar, 2018.

U četvrtak, 11. oktobra, u 18 časova počinje Startitov tromesečni Startap kurs za srednjoškolce.

Kurs je namenjen svim srednjoškolcima koji imaju ideju o pokretanju sopstvenog biznisa.

O kursu

Cilj ovog tromesečnog programa je da srednjoškolci nauče o tipovima preduzetništva, načinima finansiranja, procesu stvaranja proizvoda, digitalnom marketingu, predstavljanju svojih ideja, kao i drugim temama koje mogu da im znače kao potencijalnim preduzetnicima.

Program je osmišljen tako da polaznici jednom nedeljno imaju određenu aktivnost — bilo da je to predavanje, radionica ili mentorska sesija, kao i da jednom nedeljno imaju zadatke koji im omogućavaju da napreduju u oblastima o kojima uče. Nakon tromesečnog obučavanja biće osmišljeno takmičenje na kojem će tim sa najboljom idejom dobiti od svog mentora projekat na kojem će zajedno raditi.

Predavač

Miloš Milićević je osnivač i direktor konsultanske kuće Periscope Consulting. U preduzetničkim vodama je od svoje šesnaeste godine.

Prijave

Kurs počinje 11. oktobra u 18 časova, u Startit Centru u Milenijumu (Omladinski trg 17). Besplatan je, a prijave su obavezne putem ove forme.