Korak ka unapređenju života gluvih i nagluvih – aplikacija za srpski znakovni jezik

Aplikacija Srpski znakovni jezik vas uči komunikaciji sa gluvim i nagluvim osobama, a njima pomaže da se osećaju manje stigmatizovano u društvu i bolje razumeju prava koja imaju.

Tanja Mladenović - 4. Septembar, 2015.

Samo u Beogradu postoji preko 4.000 gluvih i nagluvih osoba. U Srbiji ih je preko 30 hiljada. Iako je ove godine donet zakon koji bi trebalo da poboljša njihov položaj, ništa se nije radilo na njegovoj implementaciji.

Kad već zakon ne radi za njih, radi tehnologija koja je sve češće u službi zdravlja i pomoći bolesnima. Aplikaciju Srpski znakovni jezik iza čije ideje stoji Centar za orijentaciju društva, napravio je Diamond Code u okviru projekta “Pravo na informisanje – i mi imamo pravo da znamo” koji se fokusira na prava gluvih i nagluvih u Srbiji.

Aplikacija  je namenjena pre svega zajednici gluvih, ali je prilagođena i za korišćenje od strane svih koji žele da unaprede komunikaciju sa zajednicom gluvih ili da nauče znakovni jezik, tako možete naći rečnik pojmova, ali i priče iz života gluvih ljudi koje se mogu pročitati ili ukoliko naučite znakovni jezik, i pogledati.

Kroz ovu aplikaciju, zajednici gluvih je dostupna i Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom. Na ovaj način pripadnici zajednice gluvih imaju mogućnost da se upoznaju sa svojim pravima, mogu da prate na koji način se država obavezala u oblasti ljudskih prava i do koje mere su ona primenjena u našem društvu, kao i da ta saznanja prenesu drugima.

Aplikacija je napravljena u Apache Cordova tehnologiji. To podrazumeva da isti izvorni kod pokreće aplikacije za Android i iOS platforme istovremeno. Prednost ovog pristupa je u tome što je pisanje aplikacije gotovo u potpunosti svedeno na HTML, CSS i JavaScript kod.