Brojne propuste Poreske uprave u rešenjima upućenim frilenserima utvrdilo je Udruženje radnika na internetu. Njima su se javili brojni frilenseri koji prihode ostvaruju iz inostranstva radom preko interneta, jer im je stiglo rešenje PU u kojem se zahteva da se plate porez za prethodnih nekoliko godina, zajedno sa pripadajućim kamatama. 

Startit Dnevnik je već pisao o slučaju programera mobilnih aplikacija, kojem je stiglo da plati nekoliko desetina hiljada evra poreskog duga. Međutim, svi postupci su pokrenuti pre spornog saopštenja Poreske uprave. 

PU ne razmatra navode frilensera   

Katarina Pavlović iz stručnog tima Udruženja i pravnica, kaže kako je Poreska uprava kršila osnovna poreska i upravna načela, a iz nelogičnosti u rešenjima se uočava neka vrsta modela po kojem se to radi.  

„Nisu se obazirali na činjenice koje bi išle u korist poreskih obveznika, pogrešno su obračunavali kamate, nekad od datuma kada se primi novac umesto od datuma kada dug dospeva, često se dešavalo da lica primaju novac u dolarima, a da u zaključcima stoje evri”, objašnjava Pavlović. 

Kako objašnjavaju u analizi koju su predali Poreskoj upravi, premijerki i ministru finansija „Poreska uprava ne razmatra i ne ceni navode date u izjavama poreskih obveznika, a što je inspektor dužan da razmotri i oceni i ukoliko navode ne prihvati, dužan je da navede i obrazloži zašto ih ne prihvata. Poreska uprava ne ceni jednako činjenice koje idu u prilog i na štetu poreskih obveznika, a obveznici nisu ni adekvatno obavešteni na koji način odnosno koliko precizno treba da se izjasne povodom prihoda koji su primili.” 

PU oporezuje i troškove hotelskog smeštaja 

Takođe se navodi kako se PU ne obazire na postojanje autorskog dela koje je frilenser stvorio, što znači da mu se od ukupne zarade oduzima samo 20 odsto normiranih troškova, a ne 34, odnosno 43 procenta. Dakle, na taj način dobija veću poresku osnovicu, odnosno odlazi mu više novca na plaćanje poreza, nego što mu ostaje.

Šta piše u zahtevu koji su frilenseri predali Ministarstvu finansija?

Uočeno je i da su se kao prihodi računali i stvarni troškovi (poput smeštaja u hotelu), kao i da je pored dostavljenih adekvatnih dokaza PU odbila da taj iznos izuzme iz obračuna. 

„Platforme poput Upworka i drugih koje radnici na internetu koriste, predstavljaju samo posrednike između njih i njihovih klijenata, pa Poreska uprava konstatuje da su takve platforme isplatioci prihoda odnosno poslodavci. Tom logikom bi Poreska uprava poslodavcem smatrala i banku koja isplaćuje zarade zaposlenima, a da pritom zanemari pravog poslodavca koji tu zaradu uplaćuje u banci”, konstatuje Udruženje u analizi.

Sve o temi u rubrici FRILENSERI

Zaključuju kako svi ti propusti ukazuju na nesposobnost Poreske uprave da se nosi sa novonastalom situacijom, koja dalje vodi do drugih posledica kao i narušavanja prava poreznih obveznika. 

Zbog toga je osnovni zahtev Udruženja radnika na internetu zaustavljanje svih poreskih postupaka, dok se ne reši pravni status frilensera. Podsetimo, to je jedan od zahteva koji su u utorak predali ministru finansija, predsednici Vlade i Poreskoj upravi.