Predstavljanje programa podrške tehnološkim inovacijama u Startit Centru Subotica

Prezentacija će se održati u utorak, 24. aprila sa početkom u 17 časova.

Željko Crnjaković - 16. April, 2018.

Ovaj događaj je otkazan u najavljenom terminu zbog malog broja prijavljenih posetilaca.

Drugog aprila Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za programe podrške tehnološkim inovacijama — Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, a 24. se organizuje prezentacija oba programa u Startit Centru Subotica.

Program ranog razvoja namenjen je mikro i malim preduzećima, koja posluju ne duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. U zavisnosti od programa, inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 80.000 do 300.000 evra.

Javni poziv je otvoren do 1. juna 2018. godine. U ovoj godini opredeljeno je 400 miliona dinara za ova dva programa.

Prijave

Svi zainteresovani su pozovani na prezentaciju ova dva programa u utorak, 24. aprila sa početkom u 17 časova u prostorijama Startit Centra Subotica, Korzo 1 (pasaž bišeg bioskopa Korzo, drugi sprat), Subotica. Ulaz je slobodan, uz prijavu koju popunjavate na ovoj formi.