„Train the Trainers” po prvi put pruža znanja ispred potreba domaće industrije

„Train the Trainers” pomaže razvoj naše digitalne industrije kroz podršku profesorima i edukatorima

45 profesora, saradnja sa 15 obrazovnih institucija i potencijalni doseg od oko 1200 studenata godišnje.

Crater Training Center u saradnji sa kompanijom 3Lateral ove godine je pokrenuo inicijativu „Train the Trainers” u kojoj je 45 univerzitetskih profesora besplatno prošlo obuku za Unreal Engine.

Unreal Engine (UE) se godinama unazad koristi za kreiranje nekih od najvećih i najpopularnijih video igara, ali je istovremeno i alat koji se koristi u najrazličitijim kontekstima: u virtuelnoj filmskoj i event produkciji, automobilskoj industriji, arhitekturi i slično. UE ima široku primenu kroz različite nivoe organizacije, unapređujući poslovanje kako velikih kompanija, tako i manjih nezavisnih studija i pojedinaca, podstičući time razvoj preduzetništva u mnogim sferama

Trenutno na globalnom nivou potražnja za talentima koji poseduju znanja iz Unreal Engine-a neprekidno raste, a projektuje se da će real-time 3D veštine rasti stopom koja je za 601 odsto veća od stope rasta tržišta rada. Kada je Srbija u pitanju, prvi korak ka zadovoljenju ove potrebe pravi inicijativa „Train the Trainers.” U organizovanju inicijative i dizajnu programa su učestvovali predavači koji su specijalisti u pojedinim oblastima korišćenja UE. Kreiran je i veliki broj materijala koji će polaznici kursa moći da iskoriste u svom obrazovnom radu, i tako pomognu da se to znanje proširi.

Najvažniji aspekt celog poduhvata je podsticaj razvoja konkretnih i praktičnih znanja u Srbiji koja idu u korak sa globalnim trendovima i potrebama kreativne industrije.

Vrednost kursa prepoznata od strane edukatora

„Najponosniji smo na veliki odziv profesora i saradnika” kažu iz Crater Training Center — „nakon prve dve grupe od dvadesetak polaznika, pokrenute su dodatne dve, i do sada je 45 edukatora uspešno završilo ovaj kurs.”

Slajd, isečak iz "Train the Trainers" prijave za MegaGrant


Uspešno je uspostavljena i unapređena saradnja sa Fakultetom tehničkih nauka, Univerzitetom u Kragujevcu, Akademijom umetnosti u Novom Sadu, Univerzitetom umetnosti u Beogradu (FDU, FPU i FLU), ETF-om, FON-om i mnogim drugima. Procenjuje se da ovi stručnjaci obrazuju oko 1200 studenata svake godine, te ovaj program zaista može imati veliki uticaj na razvoj domaće industrije.

Kako je pandemija donela nove izazove u pogledu edukacije, prve dve grupe u okviru projekta su nastavu slušale uživo u Beogradu i Novom Sadu, dok su druge dve grupe program pratile po „blended learning” modelu, tako što su slušale unapred pripremljen video sadržaj koji je praćen konsultacijama uživo.

Ovo je bio najveći i najkompleksniji edukativni program koji je Crater Training Center do tada organizovao, što je podrazumevalo i veće napore. Novosadski 3Lateral, koji je od nedavno deo Epic Gamesa, je podržao Crater prilikom prijavljivanja za Epic MegaGrant, fond od 100 miliona dolara koje je Epic namenio za podršku developerima, industrijskim profesionalcima, edukatorima, studentima i drugima koji su pokazali kreativnost u radu sa UE. Zahvaljujući toj saradnji Crater planira i druge inicijative, i dodatno apliciranje za nova sredstva iz fonda.

Beogradski Crater Studio osnovao je Training Center 2012. godine. Od tada, kroz saradnju sa pojedinim institucijama, pojedinačnih edukacija profesora kroz niz kurseva, panela, okupljanja, edukativnih programa i programa prekvalifikacija, kao i suosnivanja konferencije CGA Belgrade u okviru koje su organizovali i internacionalne prakse, Crater Training Center izdvojio se kao jedinstvena spona između industrije i obrazovnih institucija.

Naredni koraci

Obrazovni rad Centra poprima nove dimenzije upravo zahvaljujući saradnji koju je Crater ostvario sa Epic Games-om uz podršku kompanije 3Lateral — u julu i avgustu ove godine održao se Summer of Unreal, međunarodni projekat besplatne edukacije za profesionalce iz industrije, a Crater je jedan od 6 evropskih partnera koji je pomogao u njegovoj realizaciji. Pored toga, kurs iz Unreal Engine-a koji su pohađali edukatori dostupan je u komercijalnoj varijanti svima koji žele da nauče osnove UE.

Unreal Engine kurs pruža dodatne prilike za saradnju domaćih i stranih edukatora i stručnjaka, nove mogućnosti za razmenu iskustava i mišljenja, i zajednički rad u okviru zajednice koja se formira oko Unreal Engine. Efekti inicijative „Train the Trainers” na neki način već mogu da se osete. Brojni polaznici razmišljaju o načinima na koje bi se stečena znanja mogla primeniti u praksi:

„Unreal Engine je izuzetno popularan na završnim godinama na mom smeru. Sa mojim kandidatima radim oblasti prostornog narativa, osnove vizualizacije i dizajn mikrocelina za potrebe 3D video igara. Imamo zaista lepe rezultate. Okruženje u UE je vrlo intuitivno i inicijalno se dobijaju odlični rezultati sa aspekta vizualizacije. Pritom imamo mogućnost da testiramo različite ideje i način kretanja kroz prostor. 

Moji planovi nakon kursa su implementacija osnovnih principa AI u završne projekte, kao i rad na interakcijama. To je oblast koja mi je nedostajala kako bismo podigli projekte na još viši nivo i radujem se što smo je imali na kursu.”

Ana Perišić, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu,
Katedra za računarsku grafiku - animaciju

Pored toga, i jedan od predavača kursa, Darko Subotin, docent na Fakultetu dramskih umetnosti za oblast Digitalne umetnosti, zahvaljujući MegaGrant-u, uskoro će pokrenuti program osnovnih studija zasnovan na UE na beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti.

Još jedan primer kontinuiranog razvoja zajednice i potencijala Unreal Engine može se videti među događajima koji se organizuju u okviru CGA Conference u Novom Sadu. Od 2-5. septembra održaće se niz predavanja i panela, između ostalog i o mogućnostima animacije u okviru UE, kao i panel diskusija i mitap sa učesnicima kursa „Train the Trainers”, gde će biti reči o njihovim iskustvima i planovima.

Kako je sama perspektiva ovog alata sve svetlija, imajući u vidu nadolazeći Unreal Engine 5, time i inicijative poput ove, kao i kontinualna podrška lokalnih kompanija, doprineće smanjenju raskoraka između stečenog znanja i buduće praktične primene u industriji.

Istaknuti poslodavac