← POSLOVI

Sportion

Senior QA Automation Engineer

OSNOVNO O POZICIJI

ROK

DANAS

LOKACIJA

SENIORITET

Senior

OBLAST

Testiranje

POLITIKA REMOTE RADA

Nema informacija

PREDUSLOVI

NUŽNA ZNANJA

General Duties & Responsibilities

Mandatory skills and experience

Desirable skills and experience

Job Qualifications

PRIJAVI SE VIŠE O FIRMI