SAP FI/MM Konsultant

MK IT Business Solutions je konsultantska kuća, članica MK Group poslovnog Sistema. MK IT Business Solutins čine interni SAP konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u implementaciji SAP rešenja. Kako r→ https://www.mksolutions.rs/

Opis posla:

 • Implementacija SAP rešenja kroz aktivno učešće u različitim projektima
 • Konfiguracija SAP ERP sistema
 • Specificiranje, analiza i formulisanje zahteva korisnika za implementiranje u SAP
 • Kreiranje testnih scenarija
 • Testiranje implementiranih rešenja
 • Izrada korisničke i tehničke dokumentacije
 • Samostalno pripremanje i izvođenje prezentacija i obuka
 • Podrška korisnicima u svakodnevnom opreativnom radu u SAP-u
 • Izrada specifičnih SAP enhacments, user exit, BADI, BTE
 • Migracija podataka iz i u SAP sistem (korišćenje, LSMW ili drugi specifičnih alata za migraciju)
 • Izrada layout-a poslovnih dokumenata koristeći Smartforms i Sapscript alate
 • Definisanje funkcionalnih specifikacija za dodatni razvoj i proširenje SAP funkcionlanosti
 • Usvajanje novih SAP standardnih rešenja, kao i novih tehnologija od strane SAP-a

Od kandidata očekujemo:

 • Visoka stručna sprema (VII stepen) informatičkog usmerenja (Prirodno-matematički, Elektrotehnički, Fakultet organizacionih nauka, Ekonomski ili drugi fakultet sličnog usmerenja)
 • Napredno korišćenje računara (MS Windows, MS Office, internet)
 • Znanje struktura baza podataka i relacionog modela baze podataka
 • Sposobnost uspostavljanja prioriteta i organizacije poslova u skladu sa postavljenim ciljevima
 • Sposobnost individualnog i timskog rada
 • Usmerenost na potrebe korisnika
 • Posvećenost realizaciji zadataka uz postizanje najvišeg kvaliteta
 • Znanje engleskog jezika
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije

Šta Vam nudimo:

 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Puno radno vreme
 • Rad u našim kancelarijama u Novom Sadu
 • Rad na interesantnim projektima
 • Mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja

Prijavi se do 22/03/19

Lokacija — Novi Sad

Prijavi se na oglas