Programer

MK IT Business Solutions je konsultantska kuća, članica MK Group poslovnog Sistema. MK IT Business Solutins čine interni SAP konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u implementaciji SAP rešenja.→ https://www.mksolutions.rs/

Ako razumete izraze kao što su:

  • Objekat, rečnik podataka, funkcija, klasa, dijalog programa, izveštaja
  • Fluentno programirate u nekom od objektno orijentisanih jezika (bilo koji od navedenih: Java, Visual Basic, C#, Php)
  • Znate čemu služi SQL i iz glave pišete upit koji spaja 3 tabele i pronalazi unije i preseke

Ukoliko ste:

  • Svesni važnosti poslovnih procesa, dokumentovanja koda i dijagrama toka podataka
  • Imate portfolio projekata koje možete da nam prikažete
  • Spremni da učite i ovladate najnovijim tehnologijama u IT sferi, uz našu podršku

Onda ste prava osoba za nas.

Pošaljite vaš CV!
Rado ćemo vas videti u našem timu!

Prijavi se do 22/03/19

Lokacija — Novi Sad

Prijavi se na oglas