Junior business developer – praksa

Startit/SEE ICT je udruženje koje kreira pozitivnu društvenu promenu promocijom korišćenja novih tehnologija u svakodnevnom životu i radu. → http://startit.rs/

SEE ICT/Startit planira da rebrendira Srbiju kao zemlju poznatu po tehnološkoj izuzetnosti. Ovo ćemo postići pažljivim povezivanjem partnera sa razvijenih tržišta sa srpskim partnerima koji su tehnološki i profesionalno izuzetni, pod okriljem projekta Tesla Nation (više info ​ovde​ i ​ovde​). Maksimizovaćemo šanse uspeha ovakvih saradnji, promovisati studije slučaja, i vremenom doći od usta-do-usta promocije do kritične mase globalne prepoznatljivosti.

Da bi partnerska povezivanja bila uspešna, moramo biti 100% sigurni da izvanredno dobro kreiramo, održavamo i razvijamo odnose sa nizom ključnih ​stakeholder-​a, počev od ambasadora, do potencijalnih inostranih partnera i proverenih organizacija i pojedinaca iz Srbije koje želimo da preporučujemo ljudima iz inostranstva.

Za ovo nam je potreban kolega/koleginica koja želi da se bavi osnovama i razvija u pravcu business development-​ a.

Koga tražimo

Tražimo studente koji su završili većinu fakultetskih obaveza na školama srodnim svrsi ove pozicije.

Osobe koje želimo da upoznamo radi razgovora za ovu poziciju su u dosadašnjem radu demonstrirale visok nivo interesovanja za vannastavne aktivnosti vezane za razvoj poslovnih rešenja i poslovne komunikacije, visok stepen inicijative, ambicije, radoznalost i brzo učenje i sjajne komunikacione i empatijske sposobnosti.

Zahtevamo perfektno poznavanje i služenje engleskim jezikom u pisanoj i govornoj formi.

Opis aktivnosti

Osoba će upravljati sistemom pohranjivanja zabeleški o svim interakcijama Tesla Nation tima sa spoljnim svetom i biti odgovorna da sve budu adekvatno zabeleženo.

Biće odgovorna i za održavanje nekoliko ključnih informacionih sistema, uključujući baze podataka sa svim potencijalnim i aktivnim partnerima i njihovim statusima, kao i ambasadorima Tesla Nationa. Pored ovoga ćemo očekivati i razvoj ​business development ​procesa i razradu odgovarajućih procedura.

Vremenom će postati odgovorna i za prospektovanje, akviziranje i održavanje odnosa sa partnerima i ambasadorima.

Šta nudimo

Nudimo priliku motivisanoj i talentovanoj osobi da brzo dobije veliku odgovornost na osnovu koje će moći da se razvije i izraste u jedan od najređih i najvrednijih kadrova na domaćem tržištu rada. Na početku zahtevamo test, plaćeni probni rad, nakon koga nudimo:

  • Visoku početnu platu sa mogućnošću brzog napretka u odnosu na rezultate
  • Privatno zdravstveno osiguranje
  • Neograničene slobodne dane

Dodatne informacije su dostupne kontaktiranjem Gojka Radišića na ​gojko.radisic@startit.rs​. Savetujemo da pročitate dva gorenavedena Tesla Nation teksta.

Prijavi se do 30/11/20

Lokacija — Beograd

Prijavi se na oglas