← POSLOVI

Quantox

Java Programer

OSNOVNO O POZICIJI

SENIORITET

Medior

POLITIKA REMOTE RADA

Nema informacija

PREDUSLOVI

NUŽNA ZNANJA

  • Najmanje 3 godine profesionalnog iskustva u radu sa JAVA-om
  • Iskustvo sa JAVA 8 ili JAVA EE
  • Dobro poznavanje veb servisa (REST & SOAP), Hibernate
  • Znanje Spring-a, Spring Boot-a, Spring Security-a
  • Iskustvo sa RESTful API, Mikroservisima (Microservices)
  • Dobro znanje relacionih i NoSQL baza
  • JIRA i Git isksutvo

Mi ti nudimo:

Šta te očekuje:

Ako poseduješ:

PRIJAVI SE VIŠE O FIRMI