Document

IT Specijalista

People Lighthouse

Odgovornosti:

 • Učestvovanje u implementaciji novih programa i sistema za rad terenskih komercijalista uz koordinaciju sa zaposlenima u centrali
 • Učestvovanje u realizaciji projekata i testiranju platformi, edukaciji i podršci korisnika
 • Podrška i koordinacija tokom procesa integracije aplikacija i sistema sa SAP-om
 • Kontinuirano nadgledanje i održavanje mrežne infrastrukture
 • Elektronska i telefonska komunikacija sa poslovnim i naprednim korisnicima
 • Aktivno učestvovanje u unapređenju performansi mreže i servisa
 • Učestvovanje u otklanjanju mrežnih i servisnih problema i korisničkih incidenata
 • Korisničko-tehnička podrška zaposlenima sa instalacijom i podešavanjem računarskog hardware-a i software-a
 • Provera, održavanje i vođenje evidencije o IT opremi
 • Dokumentovanje procesa vezanih za IT sisteme i izveštavanje
 • Nabavka računarske i mrežne opreme i komunikacija sa ovlašćenim servisima
 • Administracija Web stranice kompanije

Kvalifikacije:

 • Minimum 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poželjno iskustvo rada u kompanijama koje imaju SAP sistem
 • Visoka stručna sprema iz relevantnih oblasti, biće razmatrani i kandidati sa IV stepenom ukoliko imaju iskustvo rada u SAP-u
 • Poznavanje arhitekture računara, računarskih mreža i mrežnih protokola
 • Obavezno znanje engleskog jezika, poželjno znanje nemačkog
 • Razumevanje potreba korisnika, strpljivost i spremnost da se brzo reaguje
 • Dobre veštine komunikacije
 • Samostalnost i odgovornost u radu
 • Preduzimljivost i sposobnost rešavanja problema

Prijavi se na oglas

CV je obavezan!