Full stack developer

Publitio je platforma koja nudi API-je za rad sa slikama i videom.
IT kompanija, sa malim (ali sjajnim) timom, i velikom vizijom da postane lider na polju cloud file hostinga.→ https://publit.io

Idealan kandidat treba da ima duboko poznavanje razvoja web tehnologija (Frontend+Backend). Mora da ima dokazano iskustvo u radu sa web servisima, izradi REST API-ja, i duboko poznavanje Laravel/Lumen PHP Frameworka.

Odgovornosti:

 • razvoj, testiranje i debuging Publitio API-ja
 • razvoj, testiranje i debuging web dela publit.io sajta
 • da izvršava druge zadatke koji su potrebni

Potrebne kvalifikacije:

 • diploma iz IT-a ili ekvivalenta edukacija
 • prethodno iskustvo na razvoju Laravel/Lumen aplikacija
 • dobre veštine rešavanja problema i debuginga
 • dokumentovanje koda po definisanim standardima
 • iskustvo u radu sa Git-om i-ili SVN-om
 • poznavanje rada sa relacionim bazama (Mysql, MariaDB)
 • poznavanja rada sa AWS/Azure tehnologijama veliki plus
 • visok nivo profesionalnosti
 • demonstracija izvrsnih organizacionih i ličnih veština
 • sposobnost za određivanje prioriteta i izvršenja paralelnih zadataka u razumnom intervalu
 • strast i inicijativa za konstantnim učenjem i usavršavanjem
 • poznavanje engleskog jezika (poslovni nivo)

https://publit.io/images/publitio_logo_bg.png

Prijavi se do 03/08/18

Lokacija — Novi Sad

Prijavi se na oglas