Document

Developer C/C++ (Razvoj CAD/BIM aplikacija)

CGS Labs

CGS Labs je kompanija koja se bavi inovacijama i razvojem vlastitih softverskih rešenja sa područja infrastrukture i prirodnog okruženja. A digitalizacija prirodnog i izgrađenog okruženja nas je dovela iz CAD u BIM tehnologije, internet stvari i cloud tehnologiju. Tokom više od 30 godina našeg postojanja kreiramo rešenja za projektovanje, gradnju, upravljanje i održavanje građevinskih objekata te naručiocima pomažemo pri integraciji novih tehnologija, optimizaciji radnih procesa i edukaciji kadrova. Glavno sedište kompanije CGS Labs je u Sloveniji, a svoje kancelarije imamo takođe u Srbiji, Nemačkoj, Češkoj, SAD i UAE. Iza visoko tehnoloških rešenja stoji CGS Labs ekipa, koja uživa u svom radu i izazovima te svoje iskustvo želi podeliti sa vama.

 

Više o nama pronađite na www.cgs-labs.rs ili na socijalnim kanalima (Facebook, LinkedIn).

Šta vam nudimo:

 • Redovno zaposlenje sa punim radnim vremenom u našoj kancelariji u Novom Sadu
 • Zanimljive i izazovne razvojne projekte sopstvenih rešenja
 • Dobru zaradu i fleksibilno radno vreme
 • Stalnu edukaciju
 • Prisustvovanje međunarodnim konferencijama i seminarima

Vaši zadaci i naša očekivanja od vas:

 • Razvoj aplikacija sa C++ u Autodesk i Bricsys okruženju (AutoCAD, Civil 3D, BricsCAD)
 • Implementacija novih i nadogradnja postojećih funkcionalnosti u softveru za oblast projektovanja elektro i telekomunikacionih vodova
 • Upoznavanje sa projektantskom praksom izrade projekata podzemnih i nadzemnih vodova

Potrebne (poželjne) kvalifikacije:

 • Poznavanje C/C++
 • Dobre veštine usmene i pismene komunikacije i sposobnost za timski rad i koordinaciju
 • Motivisanost, optimističan i pozitivan stav
 • Poznavanje jezika: engleski (najmanje srednji nivo)
 • Dodatno ćemo kod kandidata bodovati poznavanje/praksu u: projektovanju elektro nadzemnih vodova, poznavanje CAD/BIM okruženja, C# i VB.NET

 

Molimo vas da prilikom apliciranja dostavite propratno pismo i CV na srpskom i engleskom jeziku.

Prijavi se na oglas

CV je obavezan!