Angular Developer

Softerrific je kompanija koja je partner vodećih IT svetskih kompanija. Sa timom motivisanih i kvalifikovanih IT profesionalaca koristeći najnovije metode, alate i tehnologije nudimo razvoj i održav→ https://bit.ly/2lzB0Er
  •  3+ godina u razvoju web aplikacija sa Angular4+ framework-om
  • Poznavanje drugih JS framework-a je plus
  • Dobro poznavanje nove generacije JS (ES6, ES7, ES8)
  • Pisanje unit testova pomocu Jasmin-a i Karma test runner-a
  • Poznavanje HTML-a i jezika zasnovanih na CSS-u;
  • Poznavanje Boostrap-a ili nekog drugog CSS framework-a je plus
  • Iskustvo rada sa Git, Webpack, package manager (npm, yarn)
  • Iskustvo rada u distribuiranom timu
  • Iskustvo u vodjenju tima juniora/mediora je plus

Prijavi se do 24/09/19

Lokacija — Novi Sad

Prijavi se na oglas