Otvorena radionica najbrže rastućeg PHP frejmvorka, Laravela

Za sve PHP programere koji žele da upoznaju jedan od novijih i traženijih frejmvorka, održava se besplatna 4-osatna radionica Laravela.

Tanja Mladenović - 17. Avgust, 2015.

U subotu, 12. septembra održaće se besplatna radionica Laravela za one koji već imaju bar godinu dana iskustva u radu sa PHP, SQL, HTML, CSS i/ili JS.

Laravel je trenutno najtraženiji PHP framework i koristi za velike projekte čije su glavne karakteristike stabilnost, optimizacija resursa i brzina učitavanja. Često je nosilac projekata i preko web servisa može da se poveže sa mobilnim i drugim aplikacijama.

Kurs vodi Goran Ćirković, programer sa preko 10 godina iskustva. Diplomirao je u Parizu, radio na preko 500 različitih online projekata. Trenutno razvija web aplikacije za nemačke kompanije iz automobilske industrije.

Najbolje će se u radionici snaći oni koji poznaju objekno orijentisano programiranje i Model-View-Controller design pattern-e.

Program radionice:

Composer — Moćan alat za instalaciju Laravela, preuzimanje paketa (biblioteka, engl. “dependencies”)

Migrations — Alat za kreiranje strukture baze podataka i relacija između tabela (engl. “database schema”).

Routes — Kreiranje dinamičkih URL-ova i upućivanje na Controllere i Modele

Requests i Responses — Slanje i primanje podataka

DB — Manipulacija bazom podataka bez korišćenja modela

Kratak uvod u objektno orijentisano programiranje — Ekspresno upoznavanje sa klasama, metodama, varijablama, objektima, nasleđivanjem, interface-om. 

Namespace — Upravljanje nazivima i lokacijama klasa.

Controllers — Upravljanje logičkim funkcijama i operacijama između podataka (baze i modela) i layout-a (views).

Eloquent ORM – Models — Modeli su napredni oblici komuniciranja sa bazom. Čitanje, upisivanje, brisanje i povezivanje sa ostalim modelima (tabelama u bazi) se vrši na veoma jednostavan način.

Views, Blade Templates — Blade je jednostavan ali snažan templating koncept. Za razliku od drugih templating koncepata, Blade Vam daje mogućnost da koristite izvorni PHP.

MVC Model, View, Controller — MVC pattern je u današnjem programiranju azbuka! Naučićete kako da povežete sve komponente u celinu: Model, View i Controller kao i kako koristiti dinamičke skripte, AJAX, AngularJS, NodeJS…

Validation — Validacija podataka je provera sadržaja pre upisivanja u bazu.

Helpers — Korisne skripte za manipulaciju nizovima, stringovima i objektima.

Localization — Višejezičnost (engl. “multilanguage”) je svakako deo svake napredne aplikacije. U ovoj lekciji naučićete kako se pravilno koristi lokalizacija i kako se osmišljava struktura baze i linkova za potrebe višejezičnosti.

Sessions, Cookies — Rad sa sesijama i kolačićima.

Authentication — Registracija korisnika, logovanje, rad sa korisničkim nalozima.

Socialite — Upotreba naloga sa socijalnih mreža.

Events — Non-blocking trigger skripti (pozivanje pratećih servisa, slanje mejlova, generisanje PDF-ova).

Danas, naša startup zajednica u Srbiji ima mogućnost da unapredi svoja znanja iz najkompletnijeg PHP objektno orijentisanog MVC framework-a – Laravela. Na radionici se će pored teoretskih lekcija obrađivati i konkretni primeri iz prakse. Biće to i prilika za predstavljanje naprednog kursa Laravela.

Radionica će trajati 4 sata i održava se u ICT Hub-u, u subotu 12.09.2015. sa početkom od 13h. Učešće je besplatno i prijave se nalaze na ovom linku.