Osnovana Kancelarija Vlade za IT i e-upravu

Ovo je prvi put da se državna institucija zadužena za e-upravu i IT nalazi na nivou Vlade.

Nevenka Rangelov
27/07/2017

Kada je pre mesec dana ukinuta direkcija za e-upravu, vodila se polemika o tome da li će nova Vlada biti bez ove direkcije ili je to samo korak u njenom podizanju na viši nivo. Danas je potvrđeno da je u pitanju druga opcija — Vlada Srbije je formirala Kancelariju za informacione tehnologije i e-upravu.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, Kancelarija će imati zadatak da konsoliduje državne IT resurse, obezbedi povezivanje različitih informacionih sistema i bude podrška i osnova razvoju elektronske uprave u Srbiji.

ministarstvo-prosveteKancelarija počinje sa radom 8 dana od objavlјivanja Uredbe o Kancelariji u Službenom glasniku Republike Srbije, a u roku od 30 dana biće donet pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Za početak rada Kancelarije nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta RS.

Zadatak Kancelarije je da od naredne godine obezbedi smanjenje ukupnih sredstava u budžetu potrebnih za informacione tehnologije obzirom da će se državni IT sistemi objedinjavati i racionalizovati, a jedan od cilјeva je i razvoj sopstvenih informacionih sistema i što manja zavisnost od gotovih-zatvorenih informatičkih rešenja.

Ovo je prvi put da je institucija u čijoj je nadležnosti e-uprava podignuta na nivo kancelarije vlade, što je dobra vest, jer joj daje veću snagu i bolju poziciju za saradnju sa ministarstvima. Kao direkcija, ona je bila u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a sada će kao kancelarija vlade biti na značajno važnijoj poziciji i odgovarati direktno premijerki.

Ono što zapada za oko jeste da u pitanju nije samo kancelarija za e-upravu već i za informacione tehnologije. IT je do sada bio u nadležnosti mnogih državnih institucija (Ministarstva trgovine i telekomunikacija, Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete, itd.), tako da je pozitivno to što će sada biti podignut na jedno mesto koje bi trebalo da pomogne koordinaciju različitih aktivnosti. Naravno, dok je ne vidimo u akciji, postoji i bojazan da dodavanje još jednog aktera na polju IT-a može da razvodnji aktivnosti na tom planu.

Što se tiče Saveta za IT, iz Vlade smo dobili informaciju da će se njegovo funkcionisanje nastaviti kao i do sada i da će njime i dalje predsedavati Ana Brnabić.

Ostaje da se vidi kako će Kancelarija funkcionisati u praksi tokom narednog perioda, ali svakako deluje kao pozitivan korak to što će državna institucija za IT po prvi put biti na najvišem nivou — nivou Vlade.

Nevenka Rangelov

Objavio/la članak.

četvrtak, 27. Jul, 2017.

IT Industrija

🔥 Najčitanije