Levi9

Profil kompanije

Profil kompanije

Levi9

Beograd

Novi Sad

USLUŽNA DELATNOST

Utisci o firmi

3.1

45

160

4.1

44

61

O firmi

Osnovana 2005. godine u Novom Sadu, kompanija „Levi9” primarno se bavi pružanjem usluga klijentima kojima je potreban razvoj, implementacija i održavanje softvera za svakodnevne poslovne aktivnosti. Samo neki od mnogih renomiranih klijenata sa kojima su sarađivali i pomagali sa održavanjem sistema su „Heineken”, „Hyndai”, „Adidas”, „Scania” i naravno još mnoštvo drugih sa kojima su sklopili posao u poslednjih 15 godina. Jedan od glavnih motoa kojim se vode je „One common goal philosophy”, čime žele da naglase kako su ciljevi njihovih klijenata zapravo isti kao njihovi ciljevi, a implementacija ove njihove vizije se može ogledati u visokom rangiranju koje ostvaruju u merenju zadovoljstva svojih potrošača, kao i kontinuiranim rastom kroz godine. Kompanija je svoje poslovanje proširila otvaranjem kancelarija i u Zrenjaninu i u Beogradu, gde okuplja čak 800 eksperata iz oblasti IT-a. Njihovo poslovanje nije ograničeno samo na domaće tržište, što vidimo kroz njihovo poslovanje i u Rumuniji i Ukrajini, kao i time što se centrala i odbor direktora nalazi u Holandiji u Amsterdamu.

Otvorene pozicije

Levi9

Novi Sad

Levi9

Zrenjanin

Pisali smo o njima


Osnovne informacije

Naziv:

LEVI 9 GLOBAL SOURCING BALKAN DOO ZA INFORMACIONE SISTEME NOVI SAD

Sifra i naziv delatnosti:

6201 - Računarsko programiranje

Broj zaposlenih:

354

PIB:

103941306

Tip drustva:

DOO

Datum osnivanja:

20.06.2005.

MB:

20052040