Novi UX Meetup Practical UX grupe: Etika kao ključni sastojak za uspešan dizajn proizvoda

Meetup će se održati u utorak, 26. februara, sa početkom u 18 časova.

Ana Petrović - 14. Februar, 2019.

Šta je dizajn etika i kako doprinosi kvalitetnom dizajnu?

Predavanje i naknadna diskusija imaju za cilj da inspirišu i započnu dublju konverzaciju o ovoj važnoj temi. Milovan Jovičić će analizirati etiku u dizajnu iz različitih uglova i dati svoje mišljenje o tome koliko je važno imati unificiran etički kodeks pre nego se uopšte počne sa dizajnom. Zanimljive studije slučaja će biti prezentovane sa akcentom na slučajeve u kojima je loše dizajniran proizvod manipulisao pažnju korisnika, eksploatisao resurse korisnika, obmanuo ili čak naškodio korisnicima.

U veri da dobar dizajn može da doprinese humanijem svetu, Milovan će prezentovati dobre alternative, primere etičkih dizajnerskih rešenja i izvore za dalje istraživanje.

Predavač

Milovan Jovičić je usavršavao svoje UX veštine radeći u dve oblasti: u digitalnom svetu kao programer i UX dizajner, i na muzičkoj sceni — kao violinista. Kao osnivač Alpha Design agencije stekao je iskustvo radeći sa kompanijama poput Appla, Amazona, Rakutena… Milovan veruje da dobar dizajn počiva na etičkim načelima i podržava stav da dobro osmišljen i izveden dizajn može značajno da pomogne ljudima i humanizuje društvo.

Prijave

Meetup će se održati u utorak, 26. februara sa početkom u 18 časova u Startit Centru Beograd (Savska 5). Prisustvo na događaju je besplatno, ali su prijave obavezne putem sledećeg linka.