Murov zakon u službi nauke i zdravlja — spajanje računarskih i bioloških nauka

Studenti prirodnih nauka na vodećim univerzitetima u sve većem broju uče da programiraju. Ovako spajanje kompjuterskih nauka i poznavanja prirode i čoveka otvara mogućnost za stvaranje novih tržišta

Marija Gavrilov - 12. Avgust, 2015.

Ovaj tvit oslikava promene kroz koje biotehnologija prolazi u poslednjoj deceniji:

Jedan od odgovora na tvit dao je jednačinu ovakvom kretanju cena koje će, nekada nepriuštive analize DNK i efikasnije tretiranje teških bolesti doneti u klinike: Murov zakon + DNK = bum biotehnologije.

U nedavnom A16Z podcastu o suočavanju biologije i kompjuterskih nauka, investitori i preduzetnici Mark Andrisen i Kris Dikson razgovarali su sa istraživačem sa Stenforda Vidžej Pande o eri novih startapa koji nastaju kada se dve oblasti spoje.

Biologija i kompjuterske nauke sve više sarađuju

U prethodnih trideset godina kompanije zasnovane na kompjuterskim naukama i IKT bile su odvojene od onih koje su se bavile razvojem medicinskih uređaja, biotehnologijom ili proizvodnjom lekova. Međutim, u poslednjih godinu dana do izraza dolazi značajna isprepletenost ova dva polja u preduzetništvu.

Učesnici podcasta naveli su podatak da čak 75% studenata i studentkinja Stenforda pohađa časove iz programiranja. Ovo vodi formiranju novih profila naučnika i naučnica, koji pored toga što izvrsno poznaju biologiju ili hemiju, znaju i da programiraju. Kombinacija zahteva stručnost u obe oblasti, ali i veliku posvećenost zbog dubine oba polja.

Laboratorije imitiraju cloud

Startapi koji kombinuju kompjuterske nauke sa ostalim naukama, pre svega biologijom i hemijom, imaju nekoliko posebnih osobina.

Pre svega, imali su prethodni uspeh sa softverom koji su razvijali i mogu da se pomeraju napred brzo sa malom količinom inicijalnog kapitala. Ranije je već od početne faze bilo potrebno uložiti velike količine novca u laboratoriju i tim koji će njom rukovoditi. Danas se laboratorije neretko dele sa drugim kompanijama. Druga stvar je da na raspolaganju imaju mnogo informacija i pitanje je šta uraditi sa njima.

Ove kompanije mnogo više nalikuju softverskim kompanijama nego onome što bismo podveli pod biotehnologiju – kako ne moraju da idu kroz komplikovane i skupe kliničke procese, imaju više prostora za brzo ispitivanje ideje i napredovanje ili propadanje.

Pored mogućnosti da sa znatno manje novca pokrenu startap, preduzetnici imaju još jednu prednost – sa naučne strane je postalo moguće uraditi mnoge stvari  koje su ranije bile nezamislive. Čak ni da imate novac, eksperimenti nisu bili mogući, a promene u ovom pogledu inspirišu preduzetnike. Jedan od primera koji su učesnici podcasta naveli je sekvenciranje genoma. Ogroman kapital ulagan je poslednjih decenija u ispitivanja, a radikalno manja cena danas rezultat je tih velikih ulaganja koja su omogućila da se oblast razvije.

Šta je opozit Murovom zakonu?

Digitalna terapeutika jedna je od kategorija koja napreduje, a cilja prvenstveno oboljenja kod kojih pomoć može da pruži promena stila života. Kod tretiranja ovih često dolazi u sumnju efikasnost lekova, te se forsira pronalaženje načina da tehnologija (prvenstveno mobilne aplikacije) ohrabri promenu ponašanja pacijenta. Primeri bi bili problemi sa spavanjem ili dijabetes tipa 2.

Druga kategorija odnosi se na cloud biologiju – biološke eksperimente rađene u stilu clouda, gde nekoliko kompanija deli laboratorijski prostor. Jedan od učesnika naglasio je fleksibilnost ovog modela:

Imate mogućnost da radite preračunavanja na 10.000 servera za 20 minuta, a potom da se vratite na tri, u zavisnosti od potrebe.

Tehničke sposobnosti omogućuju i povećanje učestalosti ponavljanja eksperimenata. Danas je, kako kažu, ponavljanje eksperimenata, koji zahtevaju veliku uključenost naučnika i na naučnoj i administrativnoj strani, tek na oko 30%.

Jedna od prepreka startapima u ovoj oblasti, posebno onima koji se bave proizvodnjom lekova i medicinske opreme jeste opozit Murovom zakonu – Erumov zakon (Eroom’s law). Kao i samo ime, ovaj zakon prati suprotno kretanje od Murovog – sa povećanjem tehničkih mogućnosti, cena kliničkih ispitivanja za dobijanje dozvole kroz američki FDA raste. Procesi mogu trajati i par godina, a od kompanija zahtevati milione dolara, što startapi najčešće ne mogu da priušte.