Mockovanje, Adobe Java CMS i reaktivno programiranje na meetupu niške Java zajednice

Meetup će biti održan 8. novembra u 18 časova u Nišu.

Tanja Marin - 29. Oktobar, 2018.

Niška Java User Group (NišJUG) posle nekog vremena ponovo u četvrtak, 8. novembra, u 18 časova organizuje okupljanje lokalne zajednice u Deli prostoru za kreativno delovanje.

Cilj NišJUG-a je da se kroz okupljanja, radionice, hakatone i ostale događaje formira lokalna zajednica radi deljenja znanja, popularizacije Java developmenta i vraćanje zajednici pomaganjem mlađim i budućim kolegama.

Ovo okupljanje niške Java User Group zajednice će se sastojati od tri prezentacije. Na prvoj će Igor Georgijev govoriti o pisanju unit testova uz pomoć biblioteka Mockito, PowerMock i Hamcrest.

On će na početku opisati testing piramidu, a zatim pokazati prisutnima kako se uvlače biblioteke u projekat. Pričaće o nedostacima testova koji nisu mockovani, da bi kasnije pojedinačno opisao Mockito, PowerMock i Hamcrest biblioteke, pričao o načinima i prednostima njihove upotrebe, kao i o problemima sa kojima se suočavaju testeri koji ih koriste.

Dejan Nikolić će na ovom meetupu govoriti o Adobe Experience Manageru. Ispričaće šta je to AEM, kako funkcioniše i kakve su njegove back-end i front-end tehnologije. Zatim će biti reči o načinu na koji se vrši razvoj kod klijenata, kao i o paketima, monitoringu i UI-u.

Na poslednjem predavanju ove večeri Dražen Nikolić će prisutnima pojasniti pojam reaktivnog programiranja u Springu 5. Spring Framework 5 bazira značajan deo svojih API-ja na Reactive Streams specifikaciji, koristeći Project Reactor. To omogućava pisanje koda na deklarativan način, što dovodi do boljeg odziva aplikacija i većoj otpornosti na probleme i greške. U toku prezentacije posetioci će videti i kako se mogu primeniti reaktivne funkcionalnosti koje dolaze sa verzijama Spring Framework 5 i Spring Boot 2.

Više detalja o meetupu dostupno je ovde.

Prijava

NišJUG meetup će biti održan 8. novembra sa početkom u 18 časova u niškom Deli prostoru. Učešće na meetupu je besplatno, ali su prijave putem ove forme neophodne.