Kakvi osnivački timovi prave startape od milijardu dolara?

Povod za ovaj tekst je potraga za obrascima za uspeh u osnivačkom timu koja je bila tema mini istraživanja Tomasa Tunguza iz fonda Redpoint.

Zoja Kukić - 7. Novembar, 2013.

U čovekovoj je prirodi da pokušava da nađe pravila u stvarima koje ga okružuju, za šta su posebno motivisani investitori koji ulažu u, po definiciji, visoko rizične startap kompanije.

Potraga za obrascima za uspeh u osnivačkom timu je bila tema mini istraživanja Tomasa Tunguza iz fonda Redpoint, u čijem se portfoliju između ostalog nalaze Heroku, Netflix i TiVo.

On je identifikovao 30 najuspešnijih startapa u poslednjih nekoliko godina i uporedio njihove osnivačke timove — timove koji prave startape vredne milijardu dolara.

Koja je to idealna mešavina?

Kompletan spisak kompanija možete videti ovde, a neke od najpoznatijih su Google, Facebook, Evernote, Dropbox, Heroku…

Posmatranjem ovih 30 kompanija vidi se sledeće:

• prosečan broj osnivača je 2,4,
• malo preko 50% timova imalo je bar jednog osnivača sa tehničkom pozadinom,
• 37% osnivačkih timova ima isključivo tehničku pozadinu,
• 30% timova nema nijednog osnivača sa tehničkim iskustvom/obrazovanjem,
• 15% osnivača su odustali od daljeg školovanja,
• 10% osnivača ima MBA diplomu.

Pravilo je da — nema pravila

Untitled-1

Rezultate možete pogledati i na grafikonu, a vrlo jasno se vidi iz oba prikaza da ne postoji recept za idealan tim.

Posmatrajući profesiju, vidi se da se timovi koji se sastoje isključivo od ljudi sa tehničkim znanjem i onih bez i „tehničara” su skoro u istom procentu. Takođe je približno isti broj onih sa mešovitim timom i onih koji su stručno ujednačeni.

Ovo je u suprotnosti sa često ponavljanom mantrom da je nemoguće izgraditi uspešan startap bez programera/tehnološki sposobne osobe u osnivačkom timu.

Što se obrazovanja tiče, opet se ne vidi obrazac – broj onih koji poseduju MBA diplomu je sličan onima koji uopšte nemaju diplomu.

Jedino gde može možda da se primeti razlika je da su kompanije čija se komparativna prednost nalazila u tehnologiji uspešnije ukoliko su imale bar jednog od osnivača iz te oblasti. Ali, kod SaaS (Software as a Service) i potrošački orijentisanih startapa uopšte nema pravila.

Treba imati na umu da je uzorak izuzetno mali i stoga se ovi rezultati ne mogu koristiti u naučne ili istraživačke svrhe, ali mogu da ukažu na nešto što bar podsvesno svi već znamo – svaki tim može da bude dobar osnivački tim. Ni pobednici, ni gubitnici se ne određuju na početku, dug put pred njima je ono što pravi razliku.